Jump to content

Gode oljeovner som ikke krever tilsyn


Recommended Posts

Har en hytte ved sjøen vi ikke bruker gjennom vinteren, men som pga. innlagt vann krever at vi holder det frostfritt selv når vi ikke er der. 

I prinsippet trenger vi en ovn som faktisk yter 2000W i det store allrommet samt en på 1000W ved berederen som står avskrudd om vinteren, men jeg tapper den ikke da den står inne i en gang. Badet har varmekabler, så det ordner seg selv. 

Flyttbare oljeovner er konseptet vi har brukt i mange år, men i vinter sluttet den ene ovnen å fungere etter mange års bruk. 

Kjøpte derfor et par Mill oljeovner nå nylig som skal yte hhv. 2000W og 1500W. Det ble en skuffende opplevelse da det i praksis viste seg at etter ikke mer enn fem minutters bruk (helt sant) skrur de ned effekten til hhv. 1300W og 1000W noe som vises gjennom pluggene i smarthus systemet som måler kontinuerlig effekt. Dette er i følge Mill iht. design på grunn av sikring mot overopheting, men for meg virker det mer som svakt design eller at de heller burde vært markedsført for hva de faktisk yter - en får ikke i nærheten av den effekten som full effekt er markedsført med over tid. For vår del blir det for puslete effekt på de kaldeste vinterdagene. Returnerte derfor begge på åpent kjøp og er nå på utkikk etter nye. 

Kravene er:

1. De må kunne stå i månedsvis uten tilsyn og være godkjent for det (det er Mill)

2. Den største ovnen må faktisk kunne yte 2000W slik at den kan motstå selv den kulda som har vært i vinter. 

3. De må tåle at strømmen skrus av og på og komme tilbake med samme innstilling da disse styrer via et Elko Smart-system som da kan overstyre ovnene. 

Termostater etc. trenger ikke være avansert pga. Elko-systemet, men slenges det med Wifi og elektronisk termostat så gjør det ikke noe, da får en jo mulighet til å styre effekten remote.  

Grunnen til at jeg har valgt en stor ovn på 2000W er at denne da står ganske tett på vanninntak m/vannmåler, kjøkkenarmatur og oppvaskmaskin som er det som skal beskyttes. Kunne hatt to på 1000W i stedet, men har tenkt at det er greit å varme opp mest der det faktisk trengs, og det er faktisk merkbart varmere der ovnen står vs. resten av rommet. Allrommet er ift. oppvarming dyrt å varme opp gjennom at det er 5 m opp til taket og at arealet er forholdsvis stort også ift. grunnflate, så 2x1000W vil etter mitt skjønn bli dyrere i drift enn en på 2000W i den perioden strømmen er som dyrest. 

Om sommeren trenger vi svært sjelden ovner i det hele tatt. 

Noen tips til ovner? 

Edited by Lars-Erik
Link to comment
Share on other sites

Skulle tipse om Mill sin Wifi, men ser du allerede har utelukket dem. Jeg kan tenke at Mill har et poeng, og det kanskje er bedre med 2 stk. Mindre slitasje per ovn, og en backup om en feiler. 2 stk 1500W på medium, gir deg jo muligheter til å regulere effekten, noe som kanskje gir de økt levetid(?). Effektbruken styres uansett kun etter temp. Hvis du har 2 stk. kunne du montert en Mill Sense Air* direkte på det objektet du vil holde frostfri. Utifra det kunne du regulere ovnene slik du vil. Jeg er ikke kompetent nok til å forklare hvorfor 2x1000W er tilsvarende 1x2000W, men jeg har fått en lang forklaring om det engang i tiden, og det dreide seg om "lik energi, lik watt, luft, areal, masse, oppvarming.....", hvor jeg egentlig falt ut etter et minutt. Min egen erfaring er at det er fornuftig å styre ovnene med en ekstern temp. enhet direkte der en vil ha korrekt temp., da temp. enheten på ovnene gjerne er ved bakken og rett inntil ovnen.

Antar du har annen temp. overvåkning i rommet, og du hadde da kunne styrt oppvarmingen så økonomisk (etter forholdene) som mulig.

Adax har vel en serie med oljeovner, Nova(?). DeLonghi husker jeg ble mye anbefalt tidligere. Tror jeg kastet noen 20-25år gamle DeLonghi for noen år siden, som enda fungerte uten problemer. Ingen av dem er vel smartovner, men du har vel det i Elkosystemet. Når jeg har målt effekt med smartplug(Fibaro), har de fleste visst litt lavere enn oppgitt. Mill Wifi 1500W oljeovnen jeg kjøpte ifjor var ganske presis, men jeg målte kun rett etter oppstart. En kunne jo endre styrken direkte i appen.

Screenshot_20240329-131752_MillNorway(Large).jpg.328cc3dc66595667df106c3cc459e556.jpg

Det mest økonomiske(slipper varmekostnaden hvert år) er vel å få en rørlegger til å lage et opplegg som gjør det smertefritt å tømme rørene. Er ganske vanlig på sommerhytter, men kan jo være knotete pga. røropplegg og plassering av bereder. Sett de som bare kobler en hageslange på tømmeventilen til berederen, og fører den ut i hagen. Alt slikt har du sikkert tenkt på uansett.

* Via smartsystemer kan en sikkert bruke andre temp-målere, men det er kanskje litt knot å sette opp kontra plug-n-play som er på (nye) Mill systemet.

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

Andreas skrev (27 minutter siden):

Skulle tipse om Mill sin Wifi, men ser du allerede har utelukket dem. Jeg kan tenke at Mill har et poeng, og det kanskje er bedre med 2 stk. Mindre slitasje per ovn, og en backup om en feiler. 2 stk 1500W på medium, gir deg jo muligheter til å regulere effekten, noe som kanskje gir de økt levetid(?). Effektbruken styres uansett kun etter temp. Hvis du har 2 stk. kunne du montert en Mill Sense Air* direkte på det objektet du vil holde frostfri. Utifra det kunne du regulere ovnene slik du vil. Jeg er ikke kompetent nok til å forklare hvorfor 2x1000W er tilsvarende 1x2000W, men jeg har fått en lang forklaring om det engang i tiden, og det dreide seg om "lik energi, lik watt, luft, areal, masse, oppvarming.....", hvor jeg egentlig falt ut etter et minutt. Min egen erfaring er at det er fornuftig å styre ovnene med en ekstern temp. enhet direkte der en vil ha korrekt temp., da temp. enheten på ovnene gjerne er ved bakken og rett inntil ovnen.

Antar du har annen temp. overvåkning i rommet, og du hadde da kunne styrt oppvarmingen så økonomisk (etter forholdene) som mulig.

Adax har vel en serie med oljeovner, Nova(?). DeLonghi husker jeg ble mye anbefalt tidligere. Tror jeg kastet noen 20-25år gamle DeLonghi for noen år siden, som enda fungerte uten problemer. Ingen av dem er vel smartovner, men du har vel det i Elkosystemet. Når jeg har målt effekt med smartplug(Fibaro), har de fleste visst litt lavere enn oppgitt. Mill Wifi 1500W oljeovnen jeg kjøpte ifjor var ganske presis, men jeg målte kun rett etter oppstart. En kunne jo endre styrken direkte i appen.

Screenshot_20240329-131752_MillNorway(Large).jpg.328cc3dc66595667df106c3cc459e556.jpg

Det mest økonomiske(slipper varmekostnaden hvert år) er vel å få en rørlegger til å lage et opplegg som gjør det smertefritt å tømme rørene. Er ganske vanlig på sommerhytter, men kan jo være knotete pga. røropplegg og plassering av bereder. Sett de som bare kobler en hageslange på tømmeventilen til berederen, og fører den ut i hagen. Alt slikt har du sikkert tenkt på uansett.

* Via smartsystemer kan en sikkert bruke andre temp-målere, men det er kanskje litt knot å sette opp kontra plug-n-play som er på (nye) Mill systemet.

Mill synes ikke har et poeng for å være helt ærlig, når man selger en ovn som f.eks 2000W og at effekten på de tre ulike nivåene er oppgitt til 800/1200/2000W. Da forventer jeg at den yter den effekten kontinuerlig og ikke går ned etter fem minutter fra første gangs bruk, for så at den egentlig aldri kommer opp igjen på høyeste effekt så lenge den er på. Sagt med andre ord er trinn to og tre like og lik laveste effekt av de to, det gir ingen synlig forskjell når man velger den ene over den andre direkte avlest ift. forbruk. Butikken testet ovnen selv da jeg leverte tilbake og bekreftet at det tok fem minutter før den i praksis gikk ned på trinn to. 

Appen til Mill er i utgangspunktet fin den, men den også overrapporterer effekten til sin egen ovn. Den på 1500W rapporterte alt forbruk var på den effekten den var satt til (1500W), mens både Elko systemet og også målepluggen  jeg verifiserte med rapporterte rundt 1000W. 

Nå har vi en ubrukt, men veldig gammel (15 år)  Beha ovn på 2000W som yter nettopp det så lenge den står på som har stått uåpnet i en bod i mange år. Litt usikker på om den er ok uten tilsyn, derfor har jeg lyst til å skifte den ut. I tillegg har vi en mer enn 30 år gammel Adax ovn som er på høy tide å kassere selv om den fungerer helt topp. 

Gamle-ovnen hvor termostaten gikk heden var en deLonghi, så den har gjort trofast tjeneste i mange år. De jeg finner utover Mill-ovner står det som regel veldig eksplisitt at ikke skal brukes uten tilsyn. Jeg antar at å ha oversikt hjemmefra ikke helt kvalifiserer til å være under tilsyn. 

Selve vannopplegget er sånn rimelig optimalisert i den forstand at jeg kan åpne opp bunnplugger som tapper av kaldt og varmvannskretsene ved hjelp av selvfall, så rørene de er tomme og uten trykk når det er fare for frost. Utfordringen er som sagt å beskytte vannmåler og oppvaskmaskin som ikke tåler frost. Å frostsikre en oppvaskmaskin er en grad av risikosport, klar over prosedyre med å suge frostvæske inn via en bøtte, men ikke alltid det fungerer, første maskin er allerede observert kassert etter vinteren i området hvor det feilet. En kan også ta den ut og bære den inn på badet, men det synes jeg blir for mye styr da den er integrert. Vannmåleren kan man isolert sett lett installere en varmeledning rundt, vi har det til dels i dag, men da koblet mot tilførselsledningen i terrenget som vi lar fryse om vinteren så den kretsen er av.  

Før i tiden hadde jeg berederen i kjelleren, så da var det veldig greit å tømme den, nå er det litt mer styr siden den står innendørs i gangen på tregulv (med overløp rett ned i kjelleren). Men siden alt henger sammen så er marginalkostnaden for å ha litt lunk på her ganske liten vs. det å bruke tid på å tømme den. 

Selv med varme på gjennom hele vinteren, så er det ikke strømforbruket som ruinerer oss. Årsforbruk i strøm er ca. 5-6.000 kWh alt inklusive. Elko-systemet som ble installert da strømkrisen kom sparte seg inn igjen på første vinter. 

 

Link to comment
Share on other sites

Lars-Erik skrev (1 time siden):

Gamle-ovnen hvor termostaten gikk heden var en deLonghi, så den har gjort trofast tjeneste i mange år. De jeg finner utover Mill-ovner står det som regel veldig eksplisitt at ikke skal brukes uten tilsyn. Jeg antar at å ha oversikt hjemmefra ikke helt kvalifiserer til å være under tilsyn.

Lurer på om det er et krav om at frittstående ovner ikke skal brukes uten tilsyn. Fant ingen kilde, men et av de første googletreff gir

Brannvesenet advarer mot vifteovner: – Skal ikke stå på uten tilsyn

Frittstående ovner bør aldri stå på når du sover – og aldri på barnerom, advarer brannvesenet.

denne Mill-siden står det Panelovnene kan trygt brukes uten tilsyn, det vil si stå på om natten eller være på mens man er borte. Grunnen er det trygge og effektive varmeelementet x-aluminium som har en relativt lav overflatetemperatur. Panelovner er fastmonterte ovner.

Det stemmer overens med denne tabellen hos Monter (som selger Mill, så det er vel en ad):

varmeovn_tabell.png

Mill har denne listen, hvor det står flere frittstående ikke trenger tilsyn. Er Wifi(fellesnevner) tilsyn nok? :

Varmeguide-2021.jpg

Ser Adax skriver spesifikt på flere av de frittstående ovnene sine at de ikke skal brukes uten tilsyn, slik du nevner. På panelovnene står det ikke noe slikt, etter det minuttet jeg bladde i en bruksanvisning.

Det negative med panelovner er vel at de er nettopp fastmontert, blir stående fremme hele året, tar veggplass en kanskje ikke har ledig samt for deg innebærer det vel at du kanskje må varme opp et større volum enn du ønsker. Varmekostnaden er kanskje ikke så forskjellig, alt etter hvor du setter temp.sensor og ovnene.

Å tømme rørsystemet på din hytte høres krevende ut. Kan minnes at flere av de jeg kjenner med sommerhytter, verner om fossiler av oppvaskmaskiner/vaskemaskiner fordi de er veldig lette å tømme før vinteren og visstnok veldig holdbare.

En kan stille inn korrekt effekt i Mill-appen på panelovnene. Ser en kan lignende på oljeovnen, men da mister en vel litt av nytten med å kunne ønsket effekt L/M/H via appen. Jeg har sjekket litt effekt på Mill panelovnene, og kan ikke huske at de dempet effekten. Dog, de har ikke full effekt de heller, men i min nerding med smartplug for å se hva ovner bruker av strøm, er effekten nesten alltid litt under det de selges som. Antar det er en grense for målefeil, som de bruker like flittig som de som markerer vekten på ferdigpakket kjøtt.

Edit: Hadde jeg lest det som sto på Mill-siden jeg linket til så hadde det vært mer givende for andre. Skylder på influensa.

Hvis du mangler ledig veggplass eller ønsker en mer fleksibel varmekilde du kan flytte rundt, anbefaler vi Mill WiFi gulvovn. Denne flyttbare gulvovnen har samme varmeelement som du finner i Mill panelovner, noe som betyr at du trygt kan bruke den uten tilsyn.

Dette gjør Mill Gentle Air mer energieffektiv enn andre oljeovner, og er dermed et mer bærekraftig valg. Disse stilige flyttbare varmeovnene er stille i bruk og kan trygt være på uten tilsyn.

Konvektorovner skal ikke brukes uten tilsyn grunnet det meget effektive trådelementet.

WiFi-modellen i Mill Gulvovn-serien kommer med et annet varmeelement (det samme som du finner i Mill panelovner), noe som betyr at den kan brukes uten tilsyn.

Mill Compact vifteovn kommer med overopphetingsvern og veltesikring, med er en supplerende varmekilde som ikke skal brukes uten tilsyn, grunnet det meget effektive varmeelementet.

  • Like 1

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

Andreas skrev (3 timer siden):

Lurer på om det er et krav om at frittstående ovner ikke skal brukes uten tilsyn. Fant ingen kilde, men et av de første googletreff gir

Brannvesenet advarer mot vifteovner: – Skal ikke stå på uten tilsyn

Frittstående ovner bør aldri stå på når du sover – og aldri på barnerom, advarer brannvesenet.

denne Mill-siden står det Panelovnene kan trygt brukes uten tilsyn, det vil si stå på om natten eller være på mens man er borte. Grunnen er det trygge og effektive varmeelementet x-aluminium som har en relativt lav overflatetemperatur. Panelovner er fastmonterte ovner.

Det stemmer overens med denne tabellen hos Monter (som selger Mill, så det er vel en ad):

varmeovn_tabell.png

Mill har denne listen, hvor det står flere frittstående ikke trenger tilsyn. Er Wifi(fellesnevner) tilsyn nok? :

Varmeguide-2021.jpg

Ser Adax skriver spesifikt på flere av de frittstående ovnene sine at de ikke skal brukes uten tilsyn, slik du nevner. På panelovnene står det ikke noe slikt, etter det minuttet jeg bladde i en bruksanvisning.

Det negative med panelovner er vel at de er nettopp fastmontert, blir stående fremme hele året, tar veggplass en kanskje ikke har ledig samt for deg innebærer det vel at du kanskje må varme opp et større volum enn du ønsker. Varmekostnaden er kanskje ikke så forskjellig, alt etter hvor du setter temp.sensor og ovnene.

Å tømme rørsystemet på din hytte høres krevende ut. Kan minnes at flere av de jeg kjenner med sommerhytter, verner om fossiler av oppvaskmaskiner/vaskemaskiner fordi de er veldig lette å tømme før vinteren og visstnok veldig holdbare.

En kan stille inn korrekt effekt i Mill-appen på panelovnene. Ser en kan lignende på oljeovnen, men da mister en vel litt av nytten med å kunne ønsket effekt L/M/H via appen. Jeg har sjekket litt effekt på Mill panelovnene, og kan ikke huske at de dempet effekten. Dog, de har ikke full effekt de heller, men i min nerding med smartplug for å se hva ovner bruker av strøm, er effekten nesten alltid litt under det de selges som. Antar det er en grense for målefeil, som de bruker like flittig som de som markerer vekten på ferdigpakket kjøtt.

Edit: Hadde jeg lest det som sto på Mill-siden jeg linket til så hadde det vært mer givende for andre. Skylder på influensa.

Hvis du mangler ledig veggplass eller ønsker en mer fleksibel varmekilde du kan flytte rundt, anbefaler vi Mill WiFi gulvovn. Denne flyttbare gulvovnen har samme varmeelement som du finner i Mill panelovner, noe som betyr at du trygt kan bruke den uten tilsyn.

Dette gjør Mill Gentle Air mer energieffektiv enn andre oljeovner, og er dermed et mer bærekraftig valg. Disse stilige flyttbare varmeovnene er stille i bruk og kan trygt være på uten tilsyn.

Konvektorovner skal ikke brukes uten tilsyn grunnet det meget effektive trådelementet.

WiFi-modellen i Mill Gulvovn-serien kommer med et annet varmeelement (det samme som du finner i Mill panelovner), noe som betyr at den kan brukes uten tilsyn.

Mill Compact vifteovn kommer med overopphetingsvern og veltesikring, med er en supplerende varmekilde som ikke skal brukes uten tilsyn, grunnet det meget effektive varmeelementet.

 

Dette er en fin oppsummering av hva som finnes der ute. I utgangspunktet synes jeg jo at Mill Gentle Air oljeovnene var noe jeg skulle ha, men så ble jeg skuffet over effekten den gir. 65% av det den markedsføres som (i 2000W utgaven) er ganske langt unna forventning. Trodde helt ærlig at noe var galt med så stort avvik, men siden avviket var tilsvarende på den lille ovnen, så fikk jeg bekreftet at dette var som det skulle være. Har lest omtaler, og det er vel to ting som fester seg 1) at effekten synes lav, hvilket jeg kan bekrefte og at 2) man kan få heng situasjoner på softwaren som krever fysisk at man skrur av og på utstyret. Sistnevnte kommer jeg meg sånn sett rundt dersom jeg plugger ovnen inn i Elko-systemet, da kan jeg bare skru av og på strømmen der. 

Har googlet for å finne, og ser egentlig ikke så mange andre alternativer heller. Det er klart den gulvovnen på 1200W kan være noe, men den er vel da kanskje også en god del svakere enn oppgitt. 

Link to comment
Share on other sites

Plankepetter skrev (2 timer siden):

Siden behovet bare er der om vinteren kan du jo bare lage en liten bukk som du fester en panelovn på.

Den kan jo tas bort om sommeren.

Det har jeg ikke tenkt på, men det er jo sant. Der det skal varmes om vinteren er det ikke rom for panelovner rett og slett på permanent basis.. 

Link to comment
Share on other sites

Er det egentlig ofte et behov at 1 ovn står på max - 2000W - i lengre perioder?

Som en som ikke er så fan varmepumper, bruker jeg panelovner for det meste. Plus moderne peis og den Mill oljeovnen også.  I sokkelleiligheten (50-55ish kvm) hvor jeg nå har hjemmekontoret mitt, er det egentlig kun to panelovner, 1500W (900W+600W), som varmer opp stue/kjøkken/gang (ca 30-35kvm). Det skal være solid kaldt for at de står på hele tiden, selv på de kaldeste dagene så står de ofte ikke på mer 1-2 timer av gangen, før de tar en pause. Dette har klart med isolering å gjøre, og at jeg ikke er så frossen. Dog, poenget er at de slår seg mye av og på. Det er vel også litt av poenget når produsentene oppgir en anbefalt mengde watt pr kvm. Det er bedre med mer watt som slår seg på av og til enn lite watt som står på hele tiden.

Jeg har satt temp. til 19 eller 19.5 grader på hjemmekontoret. Vil anta at du vil sette endel lavere, siden du hovedsakelig vil unngå frost, og kanskje endel fukt/kondens problemer?

Så selv om det er irriterende at ovnen(e) har mindre effekt enn markedsført, så er det kanskje ikke et så stort problem i praksis. Spesielt ikke om du har 2 stk 1500W. Det at du kan overvåke temp. og ovnene via to systemer, Mill sitt og Elko sitt, er en fin feilsikring. Sikkert ikke en komplett sikring, men gjør kanskje at du slipper et par turer for å sjekke om noe er galt. Kjipt at de ikke er rimeligere, men de vet vel å prise den teknologifordelen de har. Fordelen med 2 er som nevnt en sikkerhet om 1 streiker, og du kan kanskje stille de på medium. Da har du litt å gå på hvis du plutselig ser det er for lite. Det er vel egentlig forbruket til ovnen som teller, ikke oppgitt effekt, og at den er lett å kontrollere.

Har egentlig ikke opplevd noe negativt med de nye ovnene til Mill. Har hatt litt problemer med smartstyring av 2 gen. ovnene, men det er gjerne mer at den teknologi de brukte på den tiden, ikke helt takler utviklingen som har vært. Tidligere var kundene (jeg) storfornøyde når de kunne sette opp temp. program, nå vil mange fjernestyre og koble til mye annet. Foreløpig har det kun vært tilkoblingsproblemer, men jeg må høre med Mill om de har en bedre løsning. Lest noen har fått nye ovner. I Smarthus-tråden på forumet, var det en som linket til et innlegg fra en i Mill (om jeg ikke husker feil), og det var en god forklaring, litt ala det jeg skrev.

Hvis en vanlig gulvovn kan etterlates uten tilsyn, ifølge Mill sin guide, er vel det en langt lettere løsning enn å lage en bukk for panelovner. Jeg har et par av de, og det skal litt til for å velte de. Dog, ved et innbrudd så kan såklart en tyv velte de, men da slår vel sikkerhetssystemet til ovnen inn. Oljeovnen er langt tyngre, og vil tro det krever litt innsats for å velte den.

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

Andreas skrev (8 minutter siden):

Er det egentlig ofte et behov at 1 ovn står på max - 2000W - i lengre perioder?

Nei, det er ikke ofte behovet er der, men slik det var i vinter på det kaldeste så var det behov i flere perioder. Det er ganske store volum som skal varmes opp, ikke minst fordi det er åpent helt opp til taket (ca. 5m) over hele hoveddelen av hytta. Fordelen med 2000W konsentrert er at varmen treffer der den skal rundt de tekniske installasjonene - det er inntil to grader kaldere øvrige steder, og skal man gå for flere ovner så vil også dette arealet varmes opp jevnt. 

Videre så er 2000W gull når vi skal ned på våren for å oppnå komfortemperatur - akkurat til dette kan nok to ovner a 1.000 Watt effektivt gjøre samme nytten. 

Hytta er fullisolert, men ser at 40 år gamle vinduer står for en del varmelekkasje - burde sikkert ha byttet, men etter å ha fått et tilbud på en halv million for jobben, så er det mer fristende å bruke litt mer strøm i overskuelig framtid. 

Om vinteren ligger vi på 8-10 grader for å ha litt å gå på ved et evt. strømbrudd som forekommer som følge av vinterstormer som tar med seg trær som velter over kraftlinjene. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Da har jeg foreløpig kjøpt inn to stk 1.500W oljeovner fra Mill med Wifi. Akkurat slik det er nå holder det med en, men når vinteren kommer så må det minimum to til gitt at de faktisk yter sine oppgitte 1.500W når det er skikkelig kaldt. 

Av den grunn beholder jeg den gamle Beha-ovnen på 2.000W. Selv om det er mange år siden den ble produsert, er det ikke før nå i år den ble pakket ut av esken, så da tenker jeg den kan være backup som jeg kan skru på hjemmefra via smarthus-systemet.  

Bare sånn passe imponert over Wifi-støtten. Selve prosessen for å få de på nett medførte både firmware-oppdatering og flere runder pr. ovn før det var i boks. Den ene ovnen er stabilt på nett, den andre har allerede falt ut et par ganger. For så vidt ikke et problem så lenge jeg har smarthussystemet bak, da jeg kan kutte strømmen og på den måten framtvinge en reconnect, men det burde jo ikke være slik. 

Påsken er over, så da skal disse to ovnene få stå på med "holde kjøleskapet i gang" varme, dvs. mer enn 10 grader. Så får vi se om online-stabiliteten bedrer seg eller ikke, kommer uansett i denne perioden til å ha de gjennom Elko-systemet så jeg har kontroll. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...