Jump to content

Båndtvang og løshunder som dreper sau og annet vilt


Recommended Posts

Etter å ha lest flere artikler i aviser og fulgt flere tråder på FB har jeg lagt ned litt tid for å finne ut av hva som skrives og hvordan den enkelte dokumenterer påstandene sine. Mitt inntrykk er at av det som skrives så baserer mye seg på vandrehistorier, ebkeltstående hendelser, føleri, lett omgang med fakta, mangel på kunnskap og usannheter.

Når det gjelder vilt som dør av andre årsaker enn alderdom, så finnes det statestikk, men tilsvarende statestikk på sauer er mangelfull..

Jeg finner lite landsdekkende statestikk for hvor mange sauer som drepes av løshundet hvert år og får bekreftet fra flere hold om at det er vanskleig å finne slike data. Gjennomgående ordbruk for å beskrive omfanget er typisk "vi har ikke nøyaktig antall, men antar at det er store mørketall" - dvs ett udokumentert anslag som kan være hva som helst. Jeg kjenner suaebønder som bekrefter at tilgang på innformasjon er dårlig og vanskelig tilgjengelig.
Noen kilder har jeg funnet, men jeg ønsker flere

Er det noen som kan henvise til nettsteder som har dokumentasjon om sauer som drepes av løshunder ?
Jeg trenger da typisk en link til selve dokumentet og ikke en generell link til fx norsksauelag.no

om ønskelig kan jeg legge ut en sammenfatning her senere, ett par av tallene gir grunn til ettertanke

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Tror du dessverre vil slite med å finne den slags troverdige tall. 

Det virker som om ca. 100.000 ikke kommer tilbake fra beite, ref. tall fra Nibio som tar den organiserte delen https://beitestatistikk.nibio.no/norge og så må man legge på for den uorganiserte. Så har vi Miljdirektorates Rovbase som har oversikt over hva som er tapsmeldt som drept av rovdyr, og det tallet ligger vel på ca. 15.000 av de 100.000, herunder er sikkert en andel av både de 15.000 og de øvrige 85.000 andre dyrene tatt av løshund. 

At hund tar sau og vilt vet man jo, men omfanget er ikke noe samfunnet har fokus på. 

Statens Naturoppsyn har anslag på dette siden det er de som registrerer angrep fra rovdyr, men mener selv at tallet er altfor lavt. En av grunnene i følge oppsynet er at bonde og hundeeier ofte inngår en avtale og sånn sett blir det aldri rapportert. 

Så min anbefaling ville være å ta kontakt med en av de ovenstående, om de ikke har presise tall, så er de i det minste de mest kvalifiserte, samt at de ikke har en egeninteresse i å verken under eller overrapportere (tror jeg). 

På synsenivå, så vil jeg anta at det er mye mer enn vi tror når en ser hvordan hund oppfører seg i de bynære skogene jeg selv ferdes i. Selv jeg som er en høy mann er angrepet med både bitt og andre skader som resultat flere ganger i løpet av min stisyklingskarriere, og har ubehagelige møter med hund både i og utenfor båndtvangsperiodene altfor ofte året rundt. Tenker at når hunder kan angripe meg på sykkel, så er terskelen for å angripe et langt mindre dyr som en sau langt lavere.  

Link to comment
Share on other sites

Lars-Erik, prinsippielt bør de aller fleste hunder gå i bånd til enhver tid - bla av grunner som du nevner over.

Utfordringen med statestikk som bla https://beitestatistikk.nibio.no/norge presenterer er nettopp konklusjoner som " Det er ikke skilt mellom ulike tapsårsaker" og da vet man egentlig pent lite om årsakene til tap av dyr. Anslag fra Statens Naturoppsyn eller andre blir akkurat det, anslag/estimering/gjetning og egentlig temmelig verdiløse tall.
Uansett er det veldig greit å få bekreftet at statestikken er mangefull flere steder

Link to comment
Share on other sites

Hva er det egentlig du forsøker å finne ut av? At endel bønder registrerer tap av sau fra hund/rovdyr feilaktig siden det gir erstatning eller at statistikken er dårlig?

Er det incentiver til gevinst vil førstnevnte alltid eksistere. Egenrapportering er alltid en fallgruve i statistikk. Hadde vært interessant å se hvilke bevis som trengs for å få erstatning. Kreves det bildebevis er det en ganske god statistikk, selv om det sikkert kan trikses med.

Viltnemda i Oslo kan kanskje sitte på noe statistikk. Det er litt sau i markene rundt Oslo, endel vilt og veldig mange hunder. Mange ikke spesielt lydige eller i bånd. Hvert år er det vilt som blir funnet med bitemerker etter hund. Godt "testområde" siden det er lite eier-/fortjenesteinteresser.

Mange hunder har sterke instinkter for å jage dyr. Små søte terriere kan bli helt maniske om de ser mus eller andre gnagere. Større hunder får noe lignende når de ser rådyre eller sau. Jo mer understimulert og udressert hunden er jo, jo mer jagende kan de bli. Har hatt hund og er oppvokst med hund, og har blitt bitt til blods av andres hunder to ganger. Typisk eier som har hund for første gang, valgt feil hunderase(kjøpt hund på utsende), ikke dressert hunden eller ikke forstår hundens instinkter.

 

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil tro NSG (Norsk Sau & Geit) har noe tall eller erfaringer evt kan peke deg i riktig retning, Nibio er jo nevnt. Utrolig mange kilder til skader og død for husdyr i utmark. I sommer har det vært befaring i hytteområdet hos oss etter at sau har omkommet som følge av idiotiske hjemmesnekrede tråd/gjerde-løsninger hytte eiere har satt opp. Tøffe tak for bøndene som er glade i jobben sin og husdyrene sine. Det er dessverre mange uansvarlige hundeeiere i Norge, jeg har rapportert en nabo til vilttilsynet da hunden hennes gjentatte ganger har snoket løs rundt i nabolaget og ved to anledninger jaget rådyr. Tidligere har jeg bidratt til at to hunder har blitt avlivet etter angrep på rådyr, ganske skummelt, jeg stoppet bilen og da jeg gikk ut angrep de meg fremfor rådyret som allerede var drept. Har rapportert hund etter sau også. 

 

https://www.nrk.no/innlandet/sauebonde-pa-otta-fant-syv-skadde-dyr-pa-beite.-frykter-hund-har-angrepet-1.16449447

 

 

Link to comment
Share on other sites

Var vitne til et helvetes oppstyr når vi var på hytta på fjellet for et par helger siden, der var det en husky (det så i alle fall slik ut sett fra litt avstand, ulv var det nok neppe) på frifot som hadde det kjempegøy med å jage en saueflokk. 
Vi hverken så eller hørte noen som ropte eller prøvde å få kontroll på hunden, og vi fikk ikke gjort noe med det. 
Vill breking og sauebjeller, hørtes ut som total mayhem, de forsvant inn i skogen og etter litt ekstra pitch på brekinga ble det plutselig helt stille... 

Jeg tenker jo mitt, dette gikk sikkert ikke så bra for det ene lammet i flokken, og du har kanskje et mørkt 1-tall right there.

 

NOTS - Probike AS, Ibis, Forestal og Production Privee Sykler + Outbound Ligthing lykter

Link to comment
Share on other sites

Det største problemet er nok ikke at tamhunder dreper sau gjennom bitt dersom det er enkelthunder, de opptrer litt anderledes om de er en del av en flokk. Tror nok det at sauer blir sprengt av jagende hunder er større. Hundene behøver ikke å være i jaktmodus på jakt etter å felle et bytte for at det skal skje. Det er veldig morsomt for en hund å løpe etter noe/noen som løper.

En årsak som jeg mener man ikke kan komme utenom er egenskapene de har avlet på og de som har blitt avlet bort hos hvitsau. Jeg mener rasen er veldig dårlig egnet for beiting i fjellet og i utmark. Andre raser har instinktene og løpsegenskapene i orden, og da vil de fleste hunder få kjørt seg eller de får seg en kraftig lærepenge.

En utfordring er jo at rypejakten starter før sauen er nede fra fjellet. Har grunneierlaget leid ut terreng for jakt med hund, og fortsatt har sau i terrenget...

Husky vil jeg ikke ha nettopp pga problemer med sau, men å finne reelle tall for de faktiske årsakene til at sau ikke kommer ned fra fjellet bryter nok med særinteressene som også følger opp slike tall.

Link to comment
Share on other sites

Da har vi jobbet litt med underlag som er tilgjengelig på nett.  Innledningsvis så mener vi at de aller fleste hunder bør holdes i bånd/langline til enhver tid. Det finnes endel unntak, men de er akkurat det, unntak. For tiden trener vi utelukkende med langline/snelle når vi er ute på løpe- eller sykkeltur og slik blir det i oversiktelig fremtid, uavhengig av båndtvang.

Kom gjerne med innspill til det jeg skriver, send evn PM hvis du foretrekker det. Hvis du sender en PM er det veldig høyt under taket 🙂

Når det gjelder sauer som tapes årlig så er landsdekkende statestikk ufullstendig, mange artikler i aviser er av typen "saueholder i Gausdal mistet fem søyer og mistenker løshund". Det statestikken dog viser er at fugl (rovfugl 🙂 ) dreper flere sauer enn løshunder.
 

For rådyr er det utarbeidet relativt solid statestikk på hvor mange dyr som fødes årlig, hvor mange som dør en naturlig død og hvor mange som dør pga ulykker.

Til tross for at det finnes solid dokumentasjon sirkulerer det historier basert på synsing, usannheter, vandrehistorier og direkte løgn på sosiale medier, aviser og i andre media.

For å gjøre en lang historie kort sammenfatter jeg tallene raskt og henviser til referanser under. Konklusjonen er i alle fall at antall rådyr som drepes av løshunder er omtrent 1 av 500, dvs 0,2% av alle drepte dyr hvilket kan omtales som bagatellmessig

10 000 rådyrkalver blir drept av slåmaskiner
7000 rådyr blir drept som følge av påkjørsler
35000 dyr blir drept av jegere under jakt (34 300 rådyr ble skutt i løpet av jaktåret 2020-2021)
2000 rådyr i statestikken nevnes under andre årsaker som rene ulykker, rovdyr, avlivninger. Ett grovt udokkumentert anslag tilsier at løshunder tar 500 rådyr årlig.

Avslutningsvis så spør jeg dere som har lest helt hit, hvis man virkelig ønsker å bedre dyrevelferden for rådyr, er båndtvangen veien å gå ?
Hvis bøndene pålegges å bruke droner for å sjekke åkeren når de slår kornet, så kan vi redde opp mot 10.000 kalver hvert år
Hvis hastigheten på områder hvor det er mye vilt reduseres, kan vi redde opp mot 7000 rådyr hvert år
Den virkelig store synderen når det gjelder tap av rådyr er den barbariske jakten på rådyr der folk skyter ned rådyr for fote....

Kilder:
https://www.nrk.no/innlandet/xl/ulven-er-ikke-sauens-storste-fiende-1.13566997
https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/jakt/statistikk/registrert-avgang-av-hjortevilt-utenom-ordinaer-jakt/artikler/rekordmange-radyr-drept-i-trafikken
https://www.uasnorway.no/10-000-radyrkalver-blir-drept-av-slamaskiner-hvert-ar-mange-kan-reddes-med-droner/
https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/faktaside/jakt
https://www.hjortevilt.no/beste-radyrjakt-pa-20-ar/
https://no.wikipedia.org/wiki/Båndtvang

 


 

Link to comment
Share on other sites

Bailey skrev (49 minutter siden):


Den virkelig store synderen når det gjelder tap av rådyr er den barbariske jakten på rådyr der folk skyter ned rådyr for fote....
 


Der kom brannfakkelen i hvert fall. Å kalle jakt for "tap av rådyr" blir vel i beste fall merkelig, all den tid rådyrjakt er regulert basert på bestand. Viltforvaltning er vel et bedre begrep. 

Link to comment
Share on other sites

Veldig intersant at du graver litt i dette. Mitt inntrykk er at omfanget av hunder som dreper andre dy er sterkt overdrevet. For noen år siden florerte det med Facebook poster der det samme bildet var "bevis" for drap på flere ulike steder i landet. 

Jeg har aldri registrert at noen har forsket på hvor mye hunder truer naturmangfold. Jeg velger å tolke det dithen at fagfolk ikke har hunden høyt oppe på lista. Katter derimot... https://www.aftenposten.no/oslo/i/nApEdn/roedlistede-fugler-i-fare-krever-baandtvang-for-katter

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror medias presentasjon ofte styres av følelser, og ikke statistikk. Noe tallene du har funnet viser. Et bilde av et rådyr som er bitt i strupen er mer visuelt enn restene av kalv som havnet under slåmaskin. Hovedsakelig fordi det er lite rester eller vitner.

Angående båndtvang-problemstillingen er den større enn vilt/sau vs hund. Det er kun det enkleste argumentet, som er spiselig for store deler av befolkningen. Det gjør og håndhevelsen enklere, uten for mye skjønnsmessige vurderinger, som vil ta opp mye ressurser. I Oslo er båndtvang positivt, fordi det er svært mange som ikke har kustus på hunden. Spesielt uerfarne/dårlige hundeeiere, som f.eks. har hunderaser som liker å leke hardt. Selv ble jeg bitt til blods av en engelsk staff som angrep hunden min. Den hunden var ikke i bånd, og eieren var en som absolutt ikke burde hatt hund. Slikt skjer relativt ofte Oslo, og jeg kjenner hundeiere som har fått sin hund drept/skadet av større hunder som ikke var i bånd.

Den klassiske strofen om at det som regel er eier, og ikke hunden, som er problemet, er for det meste sann. Har sett hunder som løper lydig på fot eller følger rett bak eier på sykkel, og har møt hunder uten at en eier er i nærheten.

Edited by Andreas
Håndhevelse

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

Tago skrev (På 11.8.2023 den 16.38):

 

En årsak som jeg mener man ikke kan komme utenom er egenskapene de har avlet på og de som har blitt avlet bort hos hvitsau. Jeg mener rasen er veldig dårlig egnet for beiting i fjellet og i utmark. Andre raser har instinktene og løpsegenskapene i orden, og da vil de fleste hunder få kjørt seg eller de får seg en kraftig lærepenge.

 

Dette er et vesentlig poeng og en av grunnene til at 80-90 000 sau dør av "andre årsaker" enn rovdyr. Avl basert på inntjening. Jobbet før i fengsel med en sauebonde(innmarksbeite) og han sa det at han gikk daglig til ukentlig rundt og sjekket om sau hadde falt på siden, for da kom de seg ikke opp. Er det rart de ikke klarer seg i røffere fjellterreng? 

Et annet poeng med rapportering, er at bønder får ikke erstatning for lam tatt av rødrev. Rødrev er kjent for å ta lam, spesielt de minste som blir født i utmarka. Egenrapportering på lam tatt av rev er da meget lav. 

Link to comment
Share on other sites

erikskon skrev (21 timer siden):

Veldig intersant at du graver litt i dette. Mitt inntrykk er at omfanget av hunder som dreper andre dy er sterkt overdrevet. For noen år siden florerte det med Facebook poster der det samme bildet var "bevis" for drap på flere ulike steder i landet. 

Jeg har aldri registrert at noen har forsket på hvor mye hunder truer naturmangfold. Jeg velger å tolke det dithen at fagfolk ikke har hunden høyt oppe på lista. Katter derimot... https://www.aftenposten.no/oslo/i/nApEdn/roedlistede-fugler-i-fare-krever-baandtvang-for-katter

Etter å ha sett det samme rådyr bildet i mange FB tråder kontaktet jeg flere av trådstarterene. Som nevnt tidligere fikk jeg stort sett svada, ubegrunnet synsing og åpenlys løgn som svar.
Når det gjelder sauer/husdyr så vil båndtvang redusere tapet av dyr for saueierene, sammenlignet med tap som skyldes andre ting så er avgang pga løshunder bagatellmessig. Jamfør min kommentar om at fugl (*) tar flere sauer enn løshunder 🙂

At journalister i aviser ikke gjør bedre arbeid er skuffende, men man ser i flere sammenhenger at også disse har en agenda.

(*)
Med fugl menes her store rovfugl som ørn, ikke måker/spurv/duer

 

Link to comment
Share on other sites

I Hafjell er det sauen som angriper hund! 😂

Sitat

– Hva gjør sauen mot hunden din, Tangen?

– Den freser og stanger og sparker med forbeina. Hunden vår er en australsk cobberdog der angrepsgenene er avlet bort, så den bare sitter der og ser på sauene. Som hundeeiere føler vi oss ikke trygge, vi er redd hunden skal bli skadet, sier Tangen.

Han forteller at sauene også har gnagd i stykker en antikvarisk kjelke som henger på ytterveggen, og forsyner seg av planter på eiendommen.

– Og noen steder spiser de opp torvtaket på hyttene, sier han, og viser både bilde og video.

https://www.gd.no/hytteeier-mener-sauer-odelegger-nattesovnen-og-angriper-hund/s/5-18-1818173 (pluss)

Søye med lam kan angripe det meste!

 

Edited by suverin
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...