Jump to content

Sykkel.org × NOTS


baroudeur

Recommended Posts

NOTS var stort sett totalt fraværende på plattformen til terrengsykkel så det skal bli sepnnende å se om de griper muligheten nå og på hvilken måte de ønsker å bidra her. De har jo egen nettside og flere FB siden som de oppdaterer i varierende grad.

Bra tiltak av admin og sparke i gang ett samarbeide

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Lett å applaudere, men samtidig viktig å minne om behovet for en slags formålsparagraf og/eller «redaktørplakat» idet man trekker inn kommersielle og ideelle/aktivistiske aktører. 

Klok av skade, vil jeg neste si: Det er jo rent bedriftsøkonomiske hensyn som gjør at vi sitter på dette forumet og gråter over at 15-20 års dugnadsvirksomhet vil forsvinne når Schibsted skrur av TS-forumet. 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

@MOB Jeg er enig i at det er viktig å ha et tydelig formål. Dette kommuniseres både på forumforsiden og i personvernvilkårene. Så vil det på sikt i stor grad være opp til medlemsmassen hva forumet er og skal være.

Til nå har det det tekniske og økonomiske blitt håndtert av en enkeltperson som en frivillig fulltidsjobb på toppen av en obligatorisk fulltidsjobb så det er klart det er begrenset hvor fort alle punkter på to-do-listen kan hukes av. Det er ingen kommersielle interesser her utover at vi mottar støtte til hosting av plattformen fra én nettbutikk. Etter hvert vil kollektivet måtte involveres i større grad og da vil jo skjebnen i bunn og grunn styres av evnen og viljen blant medlemmene.

Det er positivt at mangler og behov påpekes og alle står fritt til å foreslå hvordan disse kan håndteres. Om vi ønsker råderett over egen fremtid er høy grad av brukerinvolvering nødvendig. Hva tenker du en slik formålsparagraf bør inneholde?

 • Like 3

Vive le forum!

Link to comment
Share on other sites

NOTS har et sterkt fokus på rettigheter, men har skylappene på og tar på ingen måte hensyn til naturen, det være seg dypere penetrering av lite trafikkerte områder eller slitasje og errosjon, og NOTS arbeider aktivt for å forhindre enhver vettug og balansert tilnærming til utfordringen.

Det er ikke aktuelt å være en del av "grunnfjellet" til NOTS, og et medlem i forumet er fra nå av en del av det politiske grunnlaget til NOTS. 

Helt utelukket for min del, så jeg forlater forumet.

 

 

 

 

Edited by Tago
Typo
Link to comment
Share on other sites

Tago skrev (16 minutter siden):

NOTS har et sterkt fokus på rettigheter, men har skylappene på og tar på ingen måte hensyn til naturen, det være seg dypere penetrering av lite trafikkerte områder eller slitasje og errosjon, og NOTS arbeider aktivt for å forhindre enhver vettug og balansert tilnærming til utfordringen.

Det er ikke aktuelt å være en del av "grunnfjellet" til NOTS, og et medlem i forumet er fra nå av en del av det politiske grunnlaget til NOTS. 

Helt utelukket for min del, så jeg forlater forumet.

 

 

 

 

Her var det mye ufunderte utsagn, og hvis han forlater så blir det vel med det.

Okda...

Bra jobba uansett! Sånn jeg ser det er NOTS en veldig god partner for et (terreng)sykkelforum, de har veldig mye god hjelp og kultur spesielt til nye syklister, så vi får håpe at det med dette blir mye lettere å nå folk med stivettregler etc. Kanskje en "festet" nybegynnertråd eller noe lignende.

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Det er noe med å komme med konstruktiv kritikk vs å utbasunere overdrivelser så det synger.

Utfra min kjennskap til NOTS som stort sett går ut på å ha lest hva de har lagt ut av info på nett, kjennskap til lokal aktivitet, lesning av stimanualer og høringsuttalelser, klarer jeg virkelig ikke å forstå hvordan man kommer fram til de voldsomme konklusjonene overfor. Og medlemmer her er nå heller ikke del av noe politisk grunnfjell, på lik linje med at vi heller ikke er underordnet Sykkelkomponenter på noe vis.

I Trondheim er nå feks NOTS blant de få som nå har tatt til orde for at vi skal ivareta bynære stiers naturlige preg, mens kommunen er i ferd med å etablere et stamnett av stier der de skal dundre på med plastnetting og gruslass på gruslass for at folk skal kunne gå bortimot tørrskodd over det som er noen av Bymarkas flotteste stier.

Apropos dette, på Facebook driver feks vi i Syklistforeningen ei gruppe for hverdagssyklister i Trondheim med ca 6000 medlemmer. Men det kunne ikke falle meg inn å skulle presentere disse som noe slags grunnfjell eller assosierte med oss, da de aller fleste av de som deltar ikke er medlemmer av organisasjonen, men ønsker å delta i diskusjoner om hverdagssykling i byen. Flere av medlemmene er til tider ganske uenige med det foreningen står for, og sålenge man klarer å holde saklig debatt, er det en helt ok greie.

 • Like 6

Sykkel.org for sykkelentusiaster på alle slags underlag og styreformer. Vær noenlunde grei: https://www.sykkel.org/guidelines/

Link to comment
Share on other sites

Min holdning er at jeg hverken vil eller kan stille meg bak NOTS, men Sykkel.org står jo selvsagt helt fritt til å knytte seg til NOTS på det nivået de selv ønsker og mener er fornuftig. Denne tilknytningen endrer jo også Sykkel.org's karakter til å bli en del av en politisk interesseorganisasjon, og jeg tar ganske enkelt konsekvensen av det.

Det er mange fine folk her og det er det i NOTS også, og jeg er helt 100% sikker på at både NOTS og Sykkel.org vil leve i beste velgående uten min deltagelse 🙂

Link to comment
Share on other sites

baroudeur skrev (3 timer siden):

@MOB Jeg er enig i at det er viktig å ha et tydelig formål. Dette kommuniseres både på forumforsiden og i personvernvilkårene. Så vil det på sikt i stor grad være opp til medlemsmassen hva forumet er og skal være.

Til nå har det det tekniske og økonomiske blitt håndtert av en enkeltperson som en frivillig fulltidsjobb på toppen av en obligatorisk fulltidsjobb så det er klart det er begrenset hvor fort alle punkter på to-do-listen kan hukes av. Det er ingen kommersielle interesser her utover at vi mottar støtte til hosting av plattformen fra én nettbutikk. Etter hvert vil kollektivet måtte involveres i større grad og da vil jo skjebnen i bunn og grunn styres av evnen og viljen blant medlemmene.

Det er positivt at mangler og behov påpekes og alle står fritt til å foreslå hvordan disse kan håndteres. Om vi ønsker råderett over egen fremtid er høy grad av brukerinvolvering nødvendig. Hva tenker du en slik formålsparagraf bør inneholde?

Misforstå meg rett: Jeg er helt over meg over innsatsen du legger ned, og setter stor pris på det nye forumet. Og det er heller ikke ment å mistenkeliggjøre bidraget fra Sykkelkomp. Ingen kan forvente at du skal dekke dette av egen sadeltaske. Men så er det jo sånn at dette har gått ganske kjapt, og jeg har iallfall ikke tenkt grundig over de langsiktige konsekvensene av det ene eller det andre valget vi tar nå. Jeg tror en formålsparagraf bør spesifisere hvem som eier forumet, hvilke retningslinjer eller idealer det skal drives eller redigeres etter, hvordan uavhengigheten skal forstås, og, ikke minst, hvordan det ev. skal forvaltes/avvikles ved endring i eierforhold e.l. Jeg håper vi kan unngå  en situasjon hvor noen ensidig kan legge det ned, f.eks. Hvis noe lignende allerede er formulert, ber jeg pent om omforladelse. 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

MOB skrev (31 minutter siden):

Misforstå meg rett: Jeg er helt over meg over innsatsen du legger ned, og setter stor pris på det nye forumet. Og det er heller ikke ment å mistenkeliggjøre bidraget fra Sykkelkomp. Ingen kan forvente at du skal dekke dette av egen sadeltaske. Men så er det jo sånn at dette har gått ganske kjapt, og jeg har iallfall ikke tenkt grundig over de langsiktige konsekvensene av det ene eller det andre valget vi tar nå. Jeg tror en formålsparagraf bør spesifisere hvem som eier forumet, hvilke retningslinjer eller idealer det skal drives eller redigeres etter, hvordan uavhengigheten skal forstås, og, ikke minst, hvordan det ev. skal forvaltes/avvikles ved endring i eierforhold e.l. Jeg håper vi kan unngå  en situasjon hvor noen ensidig kan legge det ned, f.eks. Hvis noe lignende allerede er formulert, ber jeg pent om omforladelse. 

Jeg er helt enig. Og en slik formålsparagraf bør utformes i fellesskap. Dette har hele tiden vært intensjonen og jeg er glad for at du tar det opp. Jeg tror mange har tanker her og jeg håper disse kan brukes til å tydeliggjøre forumets identitet og formål.

Til nå i prosessen har viktige delmål vært å:

 1. Etablere forumløsningen.
 2. Dekke løpende kostnader.
 3. Sikre langvarig drift.

Av disse gjenstår punkt 3. Før jeg tar dette opp i plenum venter jeg på en siste avklaring. Forhåpentligvis er denne klar i løpet av uken.

Deretter er det på sin plass med en diskusjon rundt hvordan vi medlemmer kan bidra til at forumet driftes videre. Dette gjelder både teknisk og økonomisk. Sykkel.org er av og for medlemmer og er avhengig av en viss grad av brukerinvolvering. Dette er også en nødvendighet for å ha kontroll over egen skjebne.

Jeg ser frem til å diskutere dette nærmere i en egen tråd når denne etter hvert opprettes.

 • Like 4

Vive le forum!

Link to comment
Share on other sites

På vegne av NOTS vi jeg understreke at vårt engasjement er basert på ønsket om å bidra til at et forumtilbud blir videreført etter at Terrengsykkelforumet ble lagt ned. Vår rolle er å støtte med ressurser til å drifte terrengsykkeldelen av forumet. Vi må selvfølgelig også kunne delta i ulike diskusjoner på lik linje med andre forumdeltakere. NOTS er for øvrig en politisk uavhengig organisasjon, hvis noen var i tvil.

Vi er uansett glade og entusiastiske for å kunne være med å støtte og bidra i det fine arbeidet som gjøres med sykkel.org!

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Lucky skrev (7 timer siden):

NOTS var stort sett totalt fraværende på plattformen til terrengsykkel så det skal bli sepnnende å se om de griper muligheten nå og på hvilken måte de ønsker å bidra her. De har jo egen nettside og flere FB siden som de oppdaterer i varierende grad.

Bra tiltak av admin og sparke i gang ett samarbeide


Nå er det ikke først og fremst det jeg jobber med i NOTS-sammenheng, men hva slags innhold er det du vil se fra NOTS på forumet?

 • Like 1

Styreleder NOTS Bærum | Skribent Stibyggerhåndboka | Oppmann og medlem i Anleggsgruppa i BOC "I don't have a bucket list but my bikeit list is a mile long"

Link to comment
Share on other sites

andersar skrev (1 time siden):


Nå er det ikke først og fremst det jeg jobber med i NOTS-sammenheng, men hva slags innhold er det du vil se fra NOTS på forumet?

Hvis NOTS som organisasjon ikke vet hvordan de skal markedsføre seg mot terrengsyklister på ett terrengsykkelforum så har de ett forklaringsproblem.
Dette må dere klare å løse selv på ett hurtigarbeidende kommite møte.
 

Link to comment
Share on other sites

NeitilNots skrev (3 timer siden):

NOTS = Organisasjonen som har jobbet til støtte for nasjonalpark i Østmarka - den største trusselen mot stisyklister i Norge akkurat nå. 

(Jeg er styreleder i NOTS og direkte involvert i vårt arbeid med nasjonalparksaken i Østmarka.) NOTS har ikke jobbet til støtte for den. Vi har jobbet for å sikre at Østmarkastiene blir tilgjengelig for syklister også for framtida, også om det blir nasjonalpark. Slik det ser ut nå (vedtak i saken er ventet i høst), har vi lykkes. Med god støtte fra andre organisasjoner. Det første forslaget var et generelt forbud mot stisykling, så bare forbud mot el-sykling, mens forslaget som ligger hos departementet nå sier at det skal være lov med både el og analog sykkel også på sti. Unntatt i det området som i dag er naturreservat. Hvis dette blir vedtatt, betyr det i praksis at sykling i Østmarka blir helt likt stilt som det er i dag. I så fall blir ikke nasjonalpark noen trussel mot oss stisyklister.

 • Like 6
 • Thanks 2

Kjell Ivar

Leder NOTS sentralstyre, styremedlem NOTS Follo

Link to comment
Share on other sites

Lucky skrev (15 timer siden):

NOTS var stort sett totalt fraværende på plattformen til terrengsykkel så det skal bli sepnnende å se om de griper muligheten nå og på hvilken måte de ønsker å bidra her. De har jo egen nettside og flere FB siden som de oppdaterer i varierende grad.

Bra tiltak av admin og sparke i gang ett samarbeide

Hei! Jeg tror nok du bare ikke så oss. Vi var ikke så opptatt av å misjonere. Point taken!

Simen

NOTS Drammen og Omegn

 • Like 5

Simen

NOTS Vernegruppe/NOTS Drammen/storhjulsmafiaen 😜

Link to comment
Share on other sites

Lucky skrev (6 timer siden):

Hvis NOTS som organisasjon ikke vet hvordan de skal markedsføre seg mot terrengsyklister på ett terrengsykkelforum så har de ett forklaringsproblem.
Dette må dere klare å løse selv på ett hurtigarbeidende kommite møte.
 

Hvorfor er ikke det at NOTS ser verdien i et terrengsykkelforum og ønsker å bidra til å realisere det nok?

Det er jo en fair mening å mene at de kan tjene på å være mer aktive på flater som dette forumet eller gamle forumet, men jeg ser ikke at de nødvendigvis har noe problem her sånn uten videre. De har nå formål greit beskrevet på nett, så syntes ikke spørsmålet til @andersar var så gærnt.

 • Like 3

Sykkel.org for sykkelentusiaster på alle slags underlag og styreformer. Vær noenlunde grei: https://www.sykkel.org/guidelines/

Link to comment
Share on other sites

Lucky skrev (15 timer siden):

Hvis NOTS som organisasjon ikke vet hvordan de skal markedsføre seg mot terrengsyklister på ett terrengsykkelforum så har de ett forklaringsproblem.
Dette må dere klare å løse selv på ett hurtigarbeidende kommite møte.
 

Å be om brukerfeedback != at man ikke vet hvordan man skal markedsføre seg på et forum...

 

Og litt mer generelt til flere i tråden: Det er etter min mening naturligvis helt greit å lufte meninger og synspunkter for eller mot NOTS, sykling, elsykling og whatever. Men kan folk være så snill å prøve å ta slike ting opp på en velfundert og konstruktiv måte? Blir så pinlig lavmål når man bare slenger ut påstander uten begrunnelse eller å ha gjort det minste form for research først.

Å si at NOTS jobbet for å få etablert nasjonalpark i Østmarka er rett å slett usant såvidt meg bekjent, så hvis du mener det da bør du begrunne det godt. Extraordinary claims og extraordinary evidence etc.

Edited by Ndreas
 • Like 9
Link to comment
Share on other sites

mrkjivar skrev (16 timer siden):

(Jeg er styreleder i NOTS og direkte involvert i vårt arbeid med nasjonalparksaken i Østmarka.) NOTS har ikke jobbet til støtte for den. Vi har jobbet for å sikre at Østmarkastiene blir tilgjengelig for syklister også for framtida, også om det blir nasjonalpark. Slik det ser ut nå (vedtak i saken er ventet i høst), har vi lykkes. Med god støtte fra andre organisasjoner. Det første forslaget var et generelt forbud mot stisykling, så bare forbud mot el-sykling, mens forslaget som ligger hos departementet nå sier at det skal være lov med både el og analog sykkel også på sti. Unntatt i det området som i dag er naturreservat. Hvis dette blir vedtatt, betyr det i praksis at sykling i Østmarka blir helt likt stilt som det er i dag. I så fall blir ikke nasjonalpark noen trussel mot oss stisyklister.

NOTS har ikke tatt stilling mot nasjonalpark, i motsetning til blant annet Skiforeningen og IF Frøy. Selv om det nå kanskje ikke blir restriksjoner mot stisykling, vil en eventuell nasjonalpark i Østmarka gjøre det lettere å få dette gjennom i fremtiden. 

Markaloven gir i dag et godt nok vern. 

Link to comment
Share on other sites

Ser kun positive utfall av Sykkel.org x NOTS, men det hadde vært ryddig og informativt om de aktive/ledere/embetsmenn i NOTS skrev det i signaturen. Det hadde gjort NOTS mer synlig, og ikke kun til en skyggeorganisasjon som trer frem i lyset når terrengsyklisters rettigheter er truet.

Mitt eneste aber med NOTS, er at i mine 20 år som syklist/stisyklist i Oslo har NOTS i svært mange år vært relativt usynlig, selv i perioder hvor f.eks. stisyklister har skapt slitasje/konflikt i bynære stier og litt informasjonsarbeid/skilt kunne vært nyttig. De aller fleste terrengsyklister vet ikke at de eksisterer. Det sagt, det er begrenset hva en kan kreve av en ideell organisasjon uten store midler, hvor de aktive gir av sin tid, antageligvis uten å få dekket noen kostnader. Ei heller har jeg engasjert meg i NOTS, så jeg har ingen rettighet til å kritisere*.

* Alle ønsker at "noen" andre skal ordne opp i problemene de ser, men få gidder engasjere seg. Det krever ofte mye tid og vilje for å faktisk ordre opp i samfunnsproblemer. Selv nabolagsbråk gidder få engasjere seg i, og håper andre/naboer tar tak i problemet. De som engasjerer seg i NOTS fortjener honnør for den tid de har investert og det de har fått til. De kan ikke tilfredsstille alle syklister, og når de må forholde seg til det politiske, er det ofte mye spillteori de må forholde seg til. Da er det enkelte som kan tenke at de gjorde en dårlig jobb, selv om realiteten er at hvis en brukergruppe hadde ropt høylytt om om sine rettigheter/krav, hadde de kanskje ikke blitt hørt og utfallet blitt dårligere.

Edited by Andreas
 • Like 3

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

NOTS ønsker å engasjere mange flere i arbeidet med å tilrettelegge for terrengsykling. Vår påvirkningskraft er allerede betydelig, og vi opplever å få gehør for våre synspunkter hos myndigheter og hos andre organisasjoner. Vi er en frivillig organisasjon, og er avhengige av at folk er engasjert og kommer innspill. Flere medlemmer gir oss flere ressurser og større evne til gjøre en bedre jobb for terrengsykkelmiljøet.

Vi kommer tilbake med mer info.

 • Like 4

Simen

NOTS Vernegruppe/NOTS Drammen/storhjulsmafiaen 😜

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...