Jump to content

Sykkel.org inn i fremtiden: Hva er vi og hvor skal vi?


baroudeur

Recommended Posts

Begynnelsen
Da Sykkel.org ble startet var førsteprioriteten å videreføre et tradisjonelt forum på en moderne plattform for sykkelentusiaster. Den første måneden handlet primært om dette. Så fort det forumtekniske var på plass gikk fokuset over på å sikre at månedlige utgifter som hosting ble dekket. I den forbindelse ble det først inngått en avtale med Sykkelkomponenter.no, deretter NOTS og til slutt Fri Flyt og profilering av Terrengsykkel.no og Landevei.no.
Kort oppsummert har de sentrale målene i oppstartsfasen vært å:

 1. Etablere forumløsningen.
 2. Dekke løpende kostnader.
 3. Sikre langvarig drift.

Det gleder meg at vi i dag har en teknisk løsning der deler av det økonomiske dekkes av eksterne aktører og resten av frivillig aktivitet. Sikring av langvarig drift gjenstår som et viktig neste steg.

Fortsettelsen
Sykkel.org sin modell er i dag ganske enkel: Det er et uavhengig og ideelt forum som lever så lenge det har tilgang på midler og frivillighet til drift. Forumet er kostnadsfritt og stiller ingen krav eller forventninger til medlemsbidrag. Det eneste man trenger å gjøre for å ta del i diskusjonen er å opprette en bruker. 

Mitt personlige ønske er det samme jeg antar de fleste medlemmer har: å være en del av et aktivt sykkelforum. Dette er motivasjonen bak ressursene som har gått til etablering, administrering og finansiering av forumet siden oppstarten. For å sike forumets eksistens over tid må disse utfordringene etter hvert håndteres av en større gruppe. 

Kort oppsummert ønsker vi å gjøre noe med at forumets skjebne er prisgitt en liten driftsgruppe og eksterne midler. 

Medlemsinvolvering
Innhold
For å sikre langvarig drift er forumet avhengig av medlemsinvolvering. Blant annet vil det være behov for flere moderatorer og eventuelt andre, mer spesifikke forumroller som kan tre inn i driftsgruppen. Driftsgruppen består i dag av to administratorer (@perbl og meg selv) og to moderatorer (@Jamez og @FrodeK). Det stilles enkelte krav til et slikt ansvar, men det viktigste er at man har evne og vilje til å ivareta forumets interesser. For at vi skal kunne tildele moderatorstatus eller andre verktøy må vi ha en viss kjennskap til deg, for eksempel gjennom historikken din på dette og/eller gamleforumet. Å bli nominert av andre medlemmer er også positivt så om du har en god kandidat, deg selv eller andre, er innboksen åpen. Vi er som nevnt også åpne for andre roller enn moderator og vil tildele individtilpassede titler og ansvarsområder dersom det gagner forumet.

I tillegg til forumet har vi også tilstedeværelse på både Instagram og Twitter. I dag er disse kontoene relativt inaktive, men vi følger alle medlemmer vi kjenner kontonavnet til. Driftsgruppen har primært ansvaret for forumet, samtidig ser vi for oss at disse kontoene, kanskje særlig Instagram, kan benyttes til å synliggjøre for omverden at vi finnes. Det kan være en måte å komme i kontakt med nye medlemmer som kan bidra til diskusjonene. Vi er partiske, men vi mener at en tradisjonell forumplattform er den beste arenaen for gode diskusjoner og har derfor fokus på dette. Vi er imidlertid positive og oppfordrer til komplementær aktivitet i andre kanaler.

Økonomi
Siden oppstarten har det kommet flere spørsmål om hvordan medlemmer kan støtte driften økonomisk. Vi hadde en målsetning om å ikke ta imot noen former for støtte før det ble lagt ned tilstrekkelig tid og ressurser i å innhente eksterne bidrag. Før dette var på plass var forumet selvfinansiert. Nå som forumet har ekstern støtte, inviterer vi til diskusjon rundt ulike modeller for medlemsbidrag. 

Det er viktig å understreke at vi er fornøyde med avtalene vi har i dag med våre sponsorer. Det er ønskelig å ivareta disse over tid og støtte de som støtter oss. Samtidig er det viktig at vi ikke er avhengige av andre for å overleve, men at vi kan stå på egne ben dersom det blir nødvendig. 

På bakgrunn av tidligere diskusjoner er det utarbeidet to forslag til hvordan medlemmer kan bidra:

 • Opprette et støttemedlemskap som gir enkelte fordeler
 • Gi et valgfritt engangsbeløp

Differansen mellom løpende utgifter og bidrag inn er det som gir forumet forutsigbarhet. Desto større den differansen er, desto lengre inn i fremtiden ser vi. Et samarbeid mellom medlemmer er faktisk det eneste forumdriften er avhengig av. Så lenge dette er på plass er uavhengigheten sikret og alle andre samarbeid opp til oss. Vårt første delmål når det kommer til langvarig drift er å finansiere forumet for ett år om gangen, mot det som i dag er en månedsbasert løsning. 

Den viktigste utgiften som må dekkes er selve forumløsningen. I dag bruker vi Invision på et nivå som koster $99 (~1,050 NOK) per måned (løpende). Den årlige totalen er på ~12,560 NOK + domener og eventuelle plug-ins. Årsabonnement på samme løsningsnivå har en kostnad på ~11,291 NOK/år. Neste nivå, som gir større kapasitet, utvidet funksjonalitet og europeisk hosting, vil koste i underkant av 19,000 NOK per år om vi er på månedsabonnement. I tillegg til å dekke dette, bør det bygges en økonomisk buffer som gir forumet ytterligere driftssikkerhet og fleksibilitet til å håndtere øvrige utgifter. 

Den frivillige driften som ligger til grunn for forumet i dag er også målet videre. Med utgangspunkt i at forumløsningen koster penger og administreringen koster tid, hva er dine tanker om hvordan vi medlemmer kan håndtere dette på best mulig måte med de forutsetningene vi har?
 

 • Like 9
 • Thanks 5
Link to comment
Share on other sites

 • baroudeur pinned and featured this topic

Forumet bør være primært medlemsdrevet og -finansiert. Slik kan man unngå at kommersielle aktører legger ned forumet etter eget forgodtbefinnede. Det har skjedd før. Så må det komme tydelige regler for å forhindre spam, produktplassering og lenkedumping av artikler bak mur. Det har også skjedd før. Videre trengs en slags forvaltningsavtale som regulerer driften, beslutninger mv. Sist jeg sjekket,  greide jeg fx ikke å finne ut hvem som faktisk står bak dette forumet, utover nick. Og endelig synes jeg medlemmene bør avgjøre om det er overhodet riktig å inngå et samarbeid med Terrengsykkel og Landevei i lys av forhistorien. Personlig synes jeg det er umusikalsk. Hvis det skjedde av økonomiske årsaker, kan vi heldigvis bøte på det ved å åpne for medlemsfinansiering. 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

MOB skrev (3 minutter siden):

Forumet bør være primært medlemsdrevet og -finansiert. Slik kan man unngå at kommersielle aktører legger ned forumet etter eget forgodtbefinnede. Det har skjedd før. Så må det komme tydelige regler for å forhindre spam, produktplassering og lenkedumping av artikler bak mur. Det har også skjedd før. Videre trengs en slags forvaltningsavtale som regulerer driften, beslutninger mv. Sist jeg sjekket,  greide jeg fx ikke å finne ut hvem som faktisk står bak dette forumet, utover nick. Og endelig synes jeg medlemmene bør avgjøre om det er overhodet riktig å inngå et samarbeid med Terrengsykkel og Landevei i lys av forhistorien. Personlig synes jeg det er umusikalsk. Hvis det skjedde av økonomiske årsaker, kan vi heldigvis bøte på det ved å åpne for medlemsfinansiering. 

Mange gode forslag her. Et viktig aspekt er hva som må gjøres, men også hvem som skal gjøre det. Kan for eksempel du ta på deg jobben med å gjøre en eller flere av disse tingene?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Med hensyn til formell organisering er kanskje det beste å sette opp en selveiende stiftelse. Det er en robust konstruksjon som hindrer (overdreven) kommersialisering og kortsiktig tenkning. Det gjør også at man sikrer uavhengighet og er en buffermot eventuelle krumspring fra andre aktører. Ulempen er at det krever en del legalt arbeid å sette opp, men det finnes kanskje en sykkelinteressert jurist i kongeriket?

Finansiering gjøres best gjennom medlemskap tror jeg. Betalende medlemmer kan få noen ulike fordeler, men i starten må det nødvendigvis bli mest symbolsk.

Første ambisjon kan være å få 100 medlemmer til å betale 100,- Patreon.com kan kanskje brukes til admin av det?

 

Link to comment
Share on other sites

Utfordringen med stiftelse er at det krever at brukere blir offentlige personer. Har full forståelse for at noen ikke kan eller ønsker det. I tillegg kostnaden og tidsbruken for å opprette og drive en stiftelse. Forumet er vel per nå ikke av de dimensjoner at det er verdt å opprette en stiftelse, selv om det et det mest fremtidsrettede og demokratiske en kan gjøre. Kanskje mer aktuelt når forumet når 2 000 - 5 000 - 10 000 aktive medlemmer i 2025-2030. Et optimistisk mål.

Et forumstyre av engasjerte brukere kan være en løsning, selv om jeg egentlig ikke ser det som nødvendig eller ønsket når driftsgruppen øker. Det juridiske rundt et forumstyre kan være diffust om brukermassen når 5 000 - 10 000 og det blir større kommersiell interesse/muligheter. Det er flere svært ryddige brukere som passer i driftsgruppen. Noen allerede med moderator på CV-en, og gode skussmål. Andre har organisasjonserfaring.

Forøvrig synes jeg driften av forumet er transparent og åpen. bardoudeur tok på seg alt ansvar med å bygge opp et nytt forumet, og teknisk sett eier han vel forumet nå, uten at jeg vet hvordan organisasjonen ser ut. Det mest kostnadseffektive er at bardoudeur eier alt, og dermed har alle rettigheter/kontroll. Det innebærer dog et stort ansvar på han, som jeg har forstått han ønsker å dele, av grunner han har nevnt i flere poster tidligere.

Spleis kunne også vært en løsning. Felles for de alle er vel at de tar en prosentandel. Spleis tar 6,5%. Her kunne en f.eks. undersøke med Sparebank1 om de var villig til å gjøre en avtale med forumet for støttemedlemsordningen. Ikke mot pengestøtte, kun at en slapp plattformavgift/transaksjonsgebyr. Siden forumet har sosiale- og helsebringende effekter, kunne det vært mulig å søke om tilskudd fra en av sparebankstiftelsene, men det kan bringe med seg forpliktelser som ikke er ønsket. Fjellforum har en Vipps-løsning til en privatperson, og vil anta at driftsgruppen vil unngå noe slikt.

 • Like 2

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

Gode innspill så langt. En liten kommentar til hvordan det økonomiske kan løses rent teknisk:

 • Månedsabonnement kan håndteres direkte av forumløsningen. Aktive månedsabonnement kan da gi automatiske fordeler på brukernivå. Pengene går direkte inn på en forumkonto. Da slipper man (mye) administrasjon med manuell tildeling av brukerfordeler for støttespillere og at deler av støtten går til tjenesten(e) man benytter for å hente den inn.
 • Enkeltdonasjoner kan gjøres direkte til forumets konto via for eksempel PayPal.

Som @Andreas er inne på har jeg ingen ambisjoner om å ha eneansvar for forumet. Jeg forpliktet meg til å få det opp og gå og hvordan det driftes videre er en kollektiv avgjørelse, for eksempel at driftsansvaret håndteres av en frivillig organisasjon, forening eller stiftelse. Dagens driftsmodell er ikke fremtidens løsning.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

baroudeur skrev (3 timer siden):

Mange gode forslag her. Et viktig aspekt er hva som må gjøres, men også hvem som skal gjøre det. Kan for eksempel du ta på deg jobben med å gjøre en eller flere av disse tingene?

Nå oppfattet jeg at du ønsket tanker fra medlemmene om hvordan dette kan håndteres snarere enn hvem som skal håndtere det, selv om dette henger sammen:) Jeg kan sikkert bidra om det er ønskelig, men vet ikke helt hva jeg skal bringe til bordet. Jeg er forberedt på å støtte forumet økonomisk, og har tidligere pekt på Spleis og Patreon som mulige løsninger. De prinsipielle sidene jeg pekte på, løses vel helst gjennom diskusjon her eller i andre tråder. Et alternativ er kanskje valg av et medlemsråd eller lignende, I dunno. Vi har heldigvis mange bra kandidater på forumet. 

Link to comment
Share on other sites

MOB skrev (29 minutter siden):

Nå oppfattet jeg at du ønsket tanker fra medlemmene om hvordan dette kan håndteres snarere enn hvem som skal håndtere det, selv om dette henger sammen:) Jeg kan sikkert bidra om det er ønskelig, men vet ikke helt hva jeg skal bringe til bordet. Jeg er forberedt på å støtte forumet økonomisk, og har tidligere pekt på Spleis og Patreon som mulige løsninger. De prinsipielle sidene jeg pekte på, løses vel helst gjennom diskusjon her eller i andre tråder. Et alternativ er kanskje valg av et medlemsråd eller lignende, I dunno. Vi har heldigvis mange bra kandidater på forumet. 

Det er ikke sikkert dette kom tydelig nok frem i originalinnlegget, men hvem er like viktig som hva og kanskje enda vanskeligere å løse. 

Sitat

For å sikre langvarig drift er forumet avhengig av medlemsinvolvering. Blant annet vil det være behov for flere moderatorer og eventuelt andre, mer spesifikke forumroller som kan tre inn i driftsgruppen.

For at et medlemsstyrt forum skal fungere, må de ulike oppgavene fordeles. Det er helt enkelt ingenting som blir gjort med mindre det er noen som gjør det. Og hvis det ikke er det så har vi ikke et forum. Formålet med denne tråden er at de som kan og vil bidra kan kommunisere hva de kan og vil bidra med.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

runermm skrev (3 timer siden):

Første ambisjon kan være å få 100 medlemmer til å betale 100,- 

Dette forutsetter at over 15% av nåværende medlemsmasse blir "betalende" medlemmer og det tror jeg er ambisiøst (men jeg kan ta feil). I tillegg vil det ikke dekke de helt grunnleggende driftskostnadene (om dette er en årlig sum). Jeg er kun én av nå 647 stemmer, men jeg ville kanskje tippet at få bidro med mer og at de fleste bidro med ingenting. En måte å teste dette på er å åpne for donasjoner, men en slik avgjørelse er opp til den kollektive medlemsmassen. Det samme gjelder øvrige drifts- og organisatoriske spørsmål.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg synes det er gjort en strålende jobb så langt, og er mer enn gjerne et fremtidig betalende medlem.

Kan bidra med andre ting ved behov, men litt usikker på hva. Har kort fartstid som bruker, siden jeg først ble medlem på forrige forum, stisyklist og deretter blandeveissyklist ila. pandemien. Er forholdsvis god på å svare på spørsmål om ting jeg kan (eller kan søke meg til), men må bygge opp sykkelkunnskapen mye i forhold til mange her.

Edited by Skogsmatrosen
Blandevei > bukkestyre
Link to comment
Share on other sites

Tenker det økonomiske bør være rimelig enkelt å løse om det er utgifter i størrelsesordenen 20k/år det er snakk om. Kan selvsagt ikke skrive for andre en meg selv, men blir overrasket om feks ikke får 200medlemmer til å betale 200 kroner i året, gitt at nullhypotesen er at drift av forumet er verd innsatsen som legges ned.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vi har nå aktivert muligheten til å bli støttemedlem på forumet. Prisen er satt til 30,-/måned. I tillegg er det mulig å gi engangsbeløp via PayPal.

Det vil også bli plassert en counter på forumforsiden som viser en oversikt over beholdningen på medlemskontoen. Dette er å anse som forumets kollektive driftskonto.

Mens jeg skrev dette innlegget ble det første støttemedlemskapet tegnet. Gratulerer og takk til medlemmet som fant frem til dette selv og valgte å bidra uten ytterligere informasjon!

Som et forum av og for medlemmer er diskusjoner rundt støttemedlemskap og andre funksjoner alltid velkomne. 

image.jpeg.12178e2f6b7f85f1b2efa9caeb55f7a6.jpeg

 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Er det en grunn til 30kr/mnd=360kr/året? Kan summen minke med økt antall støttemedlemmer?

Ser Fjellforum har 200kr/året og fornyelse 150kr/året. Har forståelse for at lite nytt forum trenger høyere støttesum i starten, men 360kr virker litt høyt. Antar at det er en fornuftig forklaring for summen.

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

@Andreas Det er viktig å understreke at kostnaden for å bruke forumet er 0,-. Ingen trenger å bli støttemedlem. Så er det også helt valgfritt hva man ønsker å bidra med, om man ønsker for eksempel å skyte inn et engangsbeløp via PayPal.

For å fortsette på din sammenligning med Fjellforum så vil et støttemedlemskap der gi én fordel: Lengre redigeringstid. Man slipper også å se annonser, men det gjør alle medlemmer allerede gratis her. Så er det vel også slik at de som står bak driften av Fjellforum tjener penger. Her er det motsatt. I vårt tilfelle vil også alle bidrag fra støttemedlemmer returneres til forumet. Det er rett og slett innskudd i felleskassen som holder forumet gående. 

Hvorvidt prisen skal være 30,-/måned eller lavere/høyere er opp til den kollektive medlemsmassen. Denne tråden er et forsøk på å engasjere flere medlemmer i driften. Så langt har det ikke skjedd i den forstand at driftsgruppen er uendret og forumkontoen står i 0,-. Det nylanserte støttemedlemskapet er et konkret forslag til hvordan forumet kan driftes. Konkrete forslag til alternative modeller er og har alltid vært velkomne.

Det beste er naturligvis at forumet enes om hvordan vi skal oppnå uavhengig drift. I skrivende stund er vi ikke i nærheten, men det er jo også et kollektivt valg. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hvordan skrive dette uten at det blir reklame... 🙂

Jeg jobber for et internasjonalt selskap hvis hovedløsning er administrasjon av abonnmenter og løpende betalinger. Fra vår side er det gratis å bruke frem til man når ca 2,5 mill NOK i total omsetning (vi er jo et stykke fra det..). Hvis betaling går på at det sendes ut epostfaktura en gang i året blir det helt gratis. Hvis man kobler det opp mot Adyen, Stripe e.l. for automatisk trekk fra kredittkort tar de noen prosenter av omsetning.*

Jeg kan sikkert ta oppsettet på dugnad en kveld, det burde være ganske rett frem. Admin finner sikkert en måte å kontakte meg om det er interessant.

(Kan jo alltid spørre Adyen om de er interessert i å sponse litt. Tidligere i år var partner-eventet deres i Belgia en sykkeltur i Flandern med Johan Museeuw som hjelperytter..)

Link to comment
Share on other sites

@Gråstein Alt som bidrar til driften er interessant. Dette er et kollektivt ansvar så vi kan gjerne ha en åpen samtale om ditt løsningsalternativ. 

Akkurat nå styres støttebidrag via PayPal som igjen er knyttet til en dedikert forumkonto i en bank. Faktura til sponsorer sender jeg ut manuelt.

Hvilke fordeler vil det kunne gi å benytte din løsning kontra selve forumet, der PayPal fungerer som et mellomlag? Er dette noe du kunne satt opp og ha ansvaret for? 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Per nå har jeg inget bærekraftig alternativ, da ingen vet hvor mange støttemedlemmer det blir. Min tanke er at 20kr/mnd er mer spiselig(les:lettere å ikke tenke over) for mange, og dermed kan kanskje flere ønske å bli støttemedlem. 20kr/mnd for meg er en no-brainer for å støtte forumet, 30kr/mnd gjorde at økonomhjernen min med en gang regnet årssummen og satt et spørsmål med summen. Vet ikke om jeg er unntaket eller regelen. En "høy" månedspris kan fort gjøre at forumet får færre støttespillere, som over tid kan trekke seg, og dermed må det jevnlig brukes tid på å rekruttere nye støttemedlemmer for å opprettholde driften.

En utfordring er at alle bør bidra litt, ikke kun et fåtall med mye. Et litt utfordrende dilemma.

Kommer uansett til å støtte forumet.

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

@Andreas Det er en veldig god betraktning og det kan godt hende 20,-/mnd er mer hensiktsmessig. Det er nettopp antakelsen om antall bidragsytere som har vært utfordrende. Desto flere støttemedlemmer forumet har, desto mindre er behovet. Akkurat hvor mange som ender opp på en slik abonnementsløsning er vanskelig å si, men når vi vet mer vil det være lettere å gjøre endringer.

Så vil jeg oppfordre alle som synes beløpet er for høyt om å ikke abonnere. Og til de som abonnerer vil jeg igjen poengtere at dette er midler som brukes på selve forumet. 

Her må gjerne så mange som mulig komme med innspill. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Størrelse på beløpet er jo avhengig av egen økonomi og hva en opplever å få ut av det, men 360,- året er ikke så veldig mye, og littegrann mindre enn Nots-medlemskap. Der er det dog noen rabatter med i pakka.

Mulig fordi det er nytt, men tror jeg har brukt mer tid her enn på f.eks. Spotify siste måned 😀.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Betalt. Forventer samtidig at Schibsted-titlene forsvinner fra sponsoroversikten, om ikke over natta så på kort sikt. Grunnen til at vi holder på med dette, er at de nedla et velfungerende forum for crying out loud. 

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Foretrekker reklamefinansiert, men da med statiske bannere (ingen animasjoner!), helst bare en eller et par diskre på toppen av siden, til nød nedover mens man scroller (men ikke sånne som endrer størrelse hele tiden slik at siden hopper, eller som tuller med siden hvis den laster tregt.) Det handler litt om utførelse av bannere med andre ord, reklamen skal ikke være plagsom.

Ønsker et uavhengig forum som ikke er "kjøpt og betalt". Tenkte først at det burde vært drevet eller i det minste ha økonomisk støtte av en veldedelig organisasjon. Tenkte først det ville vært naturlig med sykkelforbundet og/eller syklistforeningen. Men det kan igjen plutselig bli litt vanskelig hvis forummedlemmer har noen upopulære meninger om betente temaer for organisasjonene som støtter forumet. Mulig rent hypotetisk 🙄

Jeg er en av de kjipingene som dessverre ikke kommer til å betale for premium (selv om prisen ikke er så verst), men synes det er kjempeflott hvis noen andre vil det.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@MOB Takk for støtten, det styrker forumet. Jeg skjønner poenget ditt og 100% uavhengig drift er et uttalt mål. Vi er et stykke unna enda, men det er fortsatt tidlig. Enn så lenge er vi avhengig av ekstern støtte, men hvor lenge og i hvor stor grad er helt opp til oss selv.

@York Om du har konkrete forslag til hvordan denne finansieringsformen kan implementeres og hvor mye av utgiftene dette vil dekke er jo det noe vi kan diskutere i plenum? Flere har vært tydelige på at de ikke ønsker reklame, men det er ikke sikkert det er flertallstanken. I dag har vi en mellomløsning med sponsorer. Noen må betale for at vi skal eksistere og akkurat nå er det enkelte aktører og enkelte medlemmer. At du ikke er en av dem er selvfølgelig helt greit. Som @Ivar Nilsen påpeker er aktiv deltakelse i seg selv et verdifullt bidrag. Forumet er av og for medlemmer, og "av" kan bety teknisk, økonomisk og innholdsmessig. Det er naturlig at ikke alle gjør alt.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...