Jump to content

Sykling på gang- og sykkelstier


Recommended Posts

Både jeg og Sjefen over alle Sjefer setter stor pris på at dere syklister setter ned farten og gir signal når dere kommer bakfra og passerer oss.
Det er usedbanlig lite trivelig for en ung dame at syklister passerer i 30-40 km/t med en meters margin når man sitter på huk i grøftekanten. Noen av dere blir fanget opp på Strava og får beskjed den veien, til dere andre som jager Strava segmenter på gang- og sykkelstier - prøv å vis bittelitt hensyn når dere passerer fotgjengere. Hvor vanskelig kan det være ?

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Helt enig. Sykler til jobb hver dag, og det er ufyselig hvor nært de fleste av mine medsyklister passerer andre syklister og fotgjengere. Tror de fleste mangler elementær forståelse av hvor nære de er å kræsje hvis den de sykler forbi snur seg eller tar opp armen av lomma. Jeg mener det hjelper mye at syklister og fotgjengere går motstrøms, aka fotgjengere går på venstre side for eksempel. Utrolig hvor mye øyekontakt hjelper på å ta hensyn, en rygg er det liksom ingen som bryr seg om.

Edited by York
 • Like 1

- Syklister sist! - resultatet av Statens vegvesen sitt arbeid de siste 70 årene

Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig.

Samtidig synes jeg flere syklister kan bli enda flinkere til å faktisk bruke fortau og ikke minst sykkelsti (!) når de pendler og ellers er ute og farter. Tidligere kjørte jeg (bil) et strekke til og fra barnehagen med sykkelsti fra start til mål. Likevel lå de fleste syklister godt ute i veibanen og skapte kø og farlige situasjoner. Det gjaldt alle typer syklister og virket omtrent som en kultur der ute. Selv har jeg syklet mye i område både fort og sakte og bruker alltid sykkelsti og fortau, med hell hver gang.

Så på samme måte som @Juffe påpeker at mange misliker syklister fordi de sykler for fort på gang- og sykkelstier, tror jeg enda flere misliker dem/oss når gang- og sykkelstier ignoreres totalt til fordel for trafikkerte veistrekninger, særlig i rushtrafikken.

Min kjøreregel, bokstavelig talt, er å ligge så langt unna både myke og harde trafikanter som mulig når jeg er ute selv. Vanligvis er dette lettere om man primært holder seg til andre felt enn hovedveien (med en del unntak, naturligvis) og er i stand til å veksle mellom dem ved behov (for eksempel kjøre av og på fortau). 

 • Like 2
 • Thanks 1

Vive le forum!

Link to comment
Share on other sites

Vi syklister har definitivt våre svin på skogen i trafikken generelt og på gang og -sykkelsti spesielt (kanskje), men det har jammen andre trafikantgrupper også. Det er jo dette vanskelige samspillet som alle må gi litt for at det skal bli bra. Syklister bør kunne senke farten ved passeringer, montere en stilpolitifaglig innafor ringeklokke fra f.eks Knog eller Spur cycles, og bruke den flittig. Men en av mine kjepphester med mange fotgjengere er at de går midt på fortau eller gang og sykkelsti, slik at det blir akkurat like lite plass på begge sider. Hadde de gått på en side, vill det vært plenty plass til plassering med god margin på den andre. Når den som går midt på i tillegg går med nesa i telefonen og vingler fram og tilbake er man satt litt sjakk matt, liksom, og samspillet er ikke godt. Sykler man på gang og sykkelvei får man kjeft av fotgjengere, sykler man i i veien får man kjeft og blir skvist av bilistene. Og bruker man bjelle på en som har støydempende hodetelefoner, hører de det ikke før det er for sent og skvetter uansett. Ikke lett dette her. 

 • Like 5

http://norskenduro.no - Alle norske enduroresultater på ett sted. 

Link to comment
Share on other sites

Håper flere ser poenget med sykkelspesifikk infrastruktur. Hører ofte syting på at sykkelveier er bortkastede og dyre prosjekter, men de samme personene burde vært mer positive etter å ha følt «samhandling» på kroppen. Jeg stemmer ja til å skilles 🙂

 • Like 4

- Syklister sist! - resultatet av Statens vegvesen sitt arbeid de siste 70 årene

Link to comment
Share on other sites

En stor del av problemet er nok at veldig mange av oss synes vi er kjempeflinke og setter ned farten ved passering, men passerer fortsatt i ubehagelig høy fart. Oss får man ikke fanget opp med et innlegg som det her, siden vi er overbevist om at vi gjør alt riktig.

Jeg har et lite mind trick for meg selv når jeg pendler. Passeringer som blir gjort så pent at jeg er 100% sikker på at den passerte ikke følte ubehag, gjerne med øyekontakt og gjensidig smil, gir +1 poeng. Passeringer som jeg skjønner er litt på kanten, kanskje fordi jeg ikke klarte å lese vedkommendes tanker helt riktig eller ikke så at det var en hund å ta hensyn til i tillegg, gir -1 poeng. Alle passeringer som "sikkert er greie" gir 0 poeng. Målet er å ankomme jobben i pluss eller i hvert fall i null.

 • Like 2

Everytime you change gear, God kills a kitten - CtheBM

Link to comment
Share on other sites

Er veldig påpasselig med fotgjengere hvis jeg må sykle på fortau, da jeg har velta 2 ganger pga fotfolk med nesa i tlf og støykansellerende headset som plutselig beiner ut til venstre/høyre. Så også dessverre daglig syklister som har alt for høy fart, sykler på rødt, sneier fotgjengere osv. Idiotprosenten er den samme overalt. Ja til sykkelspesifikk infrastruktur!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ser med meg selv at jeg passerer nærmere en fotgjenger hvis vedkommende går på høyre side i samme fartsretning. Hvis en som går på venstre side kommer i mot meg har vi stort sett øyekontakt og kan smile og nikke. 

Men det største problemet er jo når noen virrer midt i, gjerne med en hund svinsende rundt seg. Kanskje det burde vært tatt tak i fra myndighetene og informert om at på gang- og sykkelvei kan det faktisk oppholde seg kjøretøy (i form av sykkel) på samme måte som i veibanen? Kanskje lage regler også for gående eller er fotgjengere hellig? Det er jo ingen som går langs en vei som blir overrasket når det passerer en bil med en meters avstand, men passerer en sykkel med samme avstand på gang- og sykkelvei er det galskap.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Alt er relativt. 

Når jeg går, er mange syklister idioter. Når jeg sykler er det flust av gående idioter, hjerneløse (el)syklister og blinde bilister. 

Å bruke ringeklokke virker ofte mot sin hensikt. Noen skvetter, andre virrer fram og tilbake - og noen få trekker kjapt til riktig side. 

I sentrumskjernen virrer det ofte gående ut i sykkelfeltet og Foodora-syklister + snørrunger på elsparkesykkel freser rundt i feil sykkelfelt. Eneste løsningen jeg ser, må være å lage egne veier kun forbeholdt flinke syklister som sykler i mitt tempo.

Edited by Legendarisk
 • Like 3
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

baroudeur skrev (4 timer siden):

Tidligere kjørte jeg (bil) et strekke til og fra barnehagen med sykkelsti fra start til mål.

Sykkelstier finner man i skogen. Du mener nok gang- og sykkelvei, eller stort sett gangvei. Og som nevnes over her, er man da til plage for gående når man sykler på dem. Dessuten skal man passere i 6 km/t i følge trafikkreglene §18.3. Det er jo veldig upraktisk, og derfor velger man så klart ikke å sykle en slik plass. Faktisk er det helt umulig om du havner bak en jogger i 10 km/t, ulovlig å passere! Dessuten, ligger man i veibanen slipper man jo vikeplikt hver gang gangveien krysser en bilvei. Igjen, mer praktisk å velge veibanen.

baroudeur skrev (4 timer siden):

Likevel lå de fleste syklister godt ute i veibanen og skapte kø og farlige situasjoner.

Riktig plassering er godt ute i veibanen, ikke ved stripa. Og syklisten skaper ikke de farlige situasjonene som eventuelt oppstår. Litt ansvar får bilistene også ha.

Å kunne sykle på fortau og slikt er faktisk en relativt unik regel for Norge. Jeg synes den burde bort for annet enn barn eller tilnærmet gangfart. Det fungerer i dag som en hvilepute for å bygge ut skikkelig sykkelinfra ("vi dropper å bygge sykkelvei, de kan jo sykle blant de gående"), og gjør at det blir evige konflikter (ala denne tråden her, halvparten mener man skal sykle på gangveien, andre halvparten på veien).

Løsningen er jo å lage bedre sykkelinfra. Frem til man har en god separert vei å sykle på, vil noen alltid kjefte. Og det løser nok svært lite.

 • Like 4

Sykkelaktivist! Nåværende prosjekt: Få Nordmarka og andre grusveier inn i Street View | Twitter/X | YouTube | BlueSky | Insta

Link to comment
Share on other sites

baroudeur skrev (47 minutter siden):

Mener sykkelsti, som man i tillegg til i skogen også finner langs bilveier. Paragrafen du viser til gjelder gangvei, ikke sykkelsti eller gang- og sykkelveg

Sykkelsti eksisterer ikke som et begrep i vegtrafikkloven eller vegnormene, selv om det finnes i ordboka. Og begrepsforvirringen er noe av poenget mitt. For hvordan vet man hva det er man sykler på? Når det gjelder ulike regler for sykkelfelt, sykkelvei, gangvei, gang- og sykkelvei bør man jo ha tunga rett i munnen.


Hva slags type areal er det til høyre på bildet, ved siden av veien?

image.png.62b1f28190b4d12f7e2c7ad7b0209587.png

De fleste ser nok skiltet og tenker gang- og sykkelvei. Men dette arealet er faktisk regulert til fortau i 1969 og så aldri omregulert. Så hva gjelder? Må man sykle rundt med kommunens arealplan for å vite?

Sitat

Det har frem til nå ikke vært et behov, og derfor ikke en prioritert oppgave for skiltmyndighetene, å fortelle gående og syklister hva slags veiareal de befinner seg på. Derfor er det det mye inkonsekvent skilting der ute.

Gang- og sykkelvei kan bli til fortau og omvendt uten at de som ferdes der, får vite om det. -Aftenposten

Nei, best å holde seg i veibanen. Da vet man hva som gjelder. 😉
Poenget er ikke å være kverulant på folks begrepbruk, altså, men å påpeke at loven har en del mangler og utydeligheter som gjør den vanskelig for folk å følge. 🙂

Edited by Sykkelmafiaen
 • Like 4

Sykkelaktivist! Nåværende prosjekt: Få Nordmarka og andre grusveier inn i Street View | Twitter/X | YouTube | BlueSky | Insta

Link to comment
Share on other sites

Sykkelmafiaen skrev (14 minutter siden):

Hva slags type areal er det til høyre på bildet, ved siden av veien?

image.png.62b1f28190b4d12f7e2c7ad7b0209587.png

De fleste ser nok skiltet og tenker gang- og sykkelvei. Men dette arealet er faktisk regulert til fortau i 1969 og så aldri omregulert. Så hva gjelder? Må man sykle rundt med kommunens arealplan for å vite?

Det spiller vel egentlig ikke noen rolle, for så vidt jeg vet har syklistene identiske plikter og rettigheter på fortau og denne formen for gang- og sykkelveg. Den eneste forskjellen er skiltene og at g/s-vegene noen ganger er bredere enn typiske fortau. Dermed kan du like gjerne omtale disse g/s-vegene som brede fortau - og det er ingen vits i å sjekke kommunens arealplan. Hvorvidt dette blå skiltet står der påvirker ikke hvordan du bør sykle der.

Det er viktigere å undersøke/oppfatte hvor stor og vimsete trafikk det er på hhv. vegen og fortauet. Er det mange vimsete fotgjengere (f.eks. fotballtilskuere eller småbarn) på fortauet velger jeg ofte veibanen, mens hvis det er mange vimsete eller på andre måter farlige trafikanter i veibanen velger jeg typisk fortauet. Hvis det er vimsete trafikanter både på fortauet og i veibanen velger jeg av og til å sykle på gresset i midten 😉 

En annen ting du bør sjekke er hvor mange av de kryssende vegene som er definert som «veg» og hvor mange av dem som er «oppkjørsel/innkjørsel/avkjørsel/utkjørsel» (OI-AU). Dette er ofte uklart, og hvis du spør f.eks. politiet, vegvesenet og noen av bilistene får du trolig mange motstridende svar. Hvis det er en «veg» har du null rettigheter i kryssinga, mens hvis det er en OI-AU har du egentlig ikke vikeplikt men det kan likevel fort bli både OI og AU siden halvparten av bilistene tror du har vikeplikt. I slike tilfeller er det derfor typisk tryggere å velge veibanen, for da er alle noenlunde enige om hvem som har vikeplikt i kryssene. Med litt flaks havner du til og med på forkjørsveg…

 • Like 3

 

 

Link to comment
Share on other sites

Sykkelmafiaen skrev (8 timer siden):

Sykkelsti eksisterer ikke som et begrep i vegtrafikkloven eller vegnormene, selv om det finnes i ordboka. Og begrepsforvirringen er noe av poenget mitt.

Man kan argumentere for at begrepsbruken i denne tråden gis av emnetittelen, "Sykling på gang- og sykkelstier". I at artikkelen jeg lenket til brukes begrepet "sykkelsti" også synonymt med "sykkelveg". Så kan man diskutere hvorvidt begrepene som brukes er forvirrende og om sti skal være synonymt med vei eller ha sin egen definisjon:

image.png.979d74ae791858b7c0b3017164e7c69b.png

"Sykkelsti" brukes gjerne som et samlebegrep på flere av disse. At kan være forvirrende er jeg enig i.

Sykkelmafiaen skrev (9 timer siden):

Nei, best å holde seg i veibanen. Da vet man hva som gjelder.

Jeg erkjenner at dette kanskje er det mest populære standpunktet og at jeg er i mindretall her, men jeg mener at man bør bruke alternative ruter der det er mulig og at dette kan bedre forholdet mellom syklende og kjørende. Det er mulig at jeg i min tid av denne grunn har irritert flere gående enn kjørende og det bør jeg jo reflektere litt over. Farlige situasjoner har vært forbeholdt bilveien.

Sykkelmafiaen skrev (9 timer siden):

Poenget er ikke å være kverulant på folks begrepbruk, altså, men å påpeke at loven har en del mangler og utydeligheter som gjør den vanskelig for folk å følge.

Kverulering kan vel nesten sies å være forumets raison d'etre så det skal man ikke forklare. Da får jeg fort et forklaringsproblem selv 🚳

 • Like 2

Vive le forum!

Link to comment
Share on other sites

Som de fleste andre hunder så sliter jeg med å forstå skilt og lovens bokstav, ordkløveri er ikke min sak. I går trente jeg på passering av andre hunder med Dobermann klubben, jeg forsikre dere om at vi firbente sliter med slikt vi også. Livet er ikke lett, men vi prøver etter fattig evne.

Det jeg derimot skjønner er at det går an å vise hensyn, uavhenig av fortolkninger av lover og regler. Slå av på farten, hold avstand og gi signal når du passerer noen.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Bailey skrev (30 minutter siden):

Som de fleste andre hunder så sliter jeg med å forstå skilt og lovens bokstav, ordkløveri er ikke min sak. I går trente jeg på passering av andre hunder med Dobermann klubben, jeg forsikre dere om at vi firbente sliter med slikt vi også. Livet er ikke lett, men vi prøver etter fattig evne.

Det jeg derimot skjønner er at det går an å vise hensyn, uavhenig av fortolkninger av lover og regler. Slå av på farten, hold avstand og gi signal når du passerer noen.

Never ending story. Noen krever at man bruker ringeklokke, andre blir provosert og fly forbannet, enkelte hører deg ikke uansett.

Forslag: implementere Kardemommeloven.

Jeg sykler til jobb, for trening, for lek og hobby. Kjører bil, løper, og går med hund. Det beste jeg kan gjøre er å alltid være oppmerksom på trafikkbildet - uansett hvor jeg er. Selv midt i skauen passer jeg på å være orientert om ting som skjer rundt meg slik at hverken jeg eller dyret skal skape trøbbel om noen kommer vår vei, eller vi kommer deres vei. Målet er å aldri plage andre.

Problemet er at mennesker er ego. Vi eier veien når vi kjører/sykler/går, vi er alltid alene i skogen eller på G/S osv. Og vi har alltid rett.

Case in point:
Jeg kommer syklende på oversiktlig G/S, og ser ryggen på en fotjenger et stykke foran. Hva gjør jeg som 100% garantert ikke muligens vil plage hen ved passering?

Edited by Knutspeed
Link to comment
Share on other sites

Tja. Jeg syns for min del at når hundeeieren går på høyre siden hvadetnåer-veien og bikkja går på venstre siden, og det er en tynn line spent mellom dem; og dette gjentar seg rett som det er; da er det best å bare droppe hele greien og ligge i kjørebanen.

Angående ringeklokke så er det jo en fin måte å transformere målrettede, forutsigbare fotgjengere til noe som minner om flukten fra hønsegården. Men i mitt område (Bergen) så er det største problemet med sykkelveiene at de er så korte. Man gidder ikke å krysse veien to ganger for å få med seg 800 meter med g/s vei. Bedre å bare ligge i kjørebanen da. Det burde vært ulovlig å skilte en g/s vei hvis den er kortere enn 5 km sammenhengende.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Sun Flyer skrev (2 minutter siden):

Tja. Jeg syns for min del at når hundeeieren går på høyre siden hvadetnåer-veien og bikkja går på venstre siden, og det er en tynn line spent mellom dem; og dette gjentar seg rett som det er; da er det best å bare droppe hele greien og ligge i kjørebanen.

Angående ringeklokke så er det jo en fin måte å transformere målrettede, forutsigbare fotgjengere til noe som minner om flukten fra hønsegården. Men i mitt område (Bergen) så er det største problemet med sykkelveiene at de er så korte. Man gidder ikke å krysse veien to ganger for å få med seg 800 meter med g/s vei. Bedre å bare ligge i kjørebanen da. Det burde vært ulovlig å skilte en g/s vei hvis den er kortere enn 5 km sammenhengende.

Hund & person utøver her et klassisk brudd på Kardemommeloven.

Flukten fra Hønsegården: perfekt analogi! Jeg tipper AI skulle fått noe å bryne seg på om den skal klare å forutsi hva som skjer når man plinger. Eller ikke plinger.

Link to comment
Share on other sites

Sun Flyer skrev (6 minutter siden):

Man gidder ikke å krysse veien to ganger for å få med seg 800 meter med g/s vei.

Ei heller når man ved å være "snill" (mot bilistene, ikke fotgjengerne) legger seg på g/s vei, og så får vikeplikt hver 200m bortover..

image.png.c6808aaa0b7b90c8322f45081a78bf80.png

Sykler ofte til jobb forbi Asker fra Oslo. Her ligger jeg feks alltid i veibanen. Å sykle på g/s på siden gjør man får vikeplikt hele tiden. Og de plassene man ikke har vikeplikt (pga avkjøring til parkering) vet nok ikke bilene forskjellen, så man må stoppe opp uansett for egen sikkerhet. Dessuten er det flust med busstopp bortover der det alltid står mennesker.

Nå er det ikke så vanskelig å følge trafikken i 40 sona her uansett, det går som regel sakte. 1 bil per person er en ineffektiv måte å frakte mennesker på, suser forbi på sykkel 😎

 • Like 2
 • Thanks 1

Sykkelaktivist! Nåværende prosjekt: Få Nordmarka og andre grusveier inn i Street View | Twitter/X | YouTube | BlueSky | Insta

Link to comment
Share on other sites

På helger og kvelder så har jeg veldig stor toleranse for syklister i veibanen selv når det finnes GS-vei rett ved siden. Vi vet alle at GS-veier popper opp og forsvinner så plutselig at for en som ikke er lokalkjent er det fort gjort å bomme på når man skal opp på et fortau som blir en GS-vei og så sykler man plutselig i veibanen med et autovern mellom seg selv og den tomme GS-veien, samtidig som bilistene hater en.

I rushtiden er min toleranse vesentlig dårligere, selv om irritasjonen aldri går høyere enn "riste oppgitt på hodet", når en pendlersyklist velger Griniveien (fra Bærum til Oslo) isteden for å sykle den helt greie traséen her under. På den annen side, uten den syklisten så ville jeg bare ha kommet litt tidligere til min plass i køen opp mot Røa, og passert Røa på akkurat samme tidspunkt som hvis jeg blir forsinket av en syklist (som etterpå passerer køen). Og det gjelder helt sikkert veldig mange andre steder hvor bilister irriterer seg over syklister i rushtrafikken.

image.png.83a3060569a5ee97acb6be5d28b497eb.png

 • Like 3

Everytime you change gear, God kills a kitten - CtheBM

Link to comment
Share on other sites

Dan skrev (16 minutter siden):

når en pendlersyklist velger Griniveien (fra Bærum til Oslo) isteden for å sykle den helt greie traséen her under.

Man skal være ganske lokalkjent for å finne frem til den ruta der, da 😄 Man kan kanskje forvente det av pendlere, men for min del har det jo tatt 20-talls forsøk for å finne en god rute der jeg pendler. Ofte ligger det jo en fin stikkvei ved siden av en hovedvei man kan bruke. Men det vet man ikke før man har prøvd. Og da må man akseptere å kjøre noen omveier et par ganger og finne ut av ting. Når jeg sykler langt ifb jobb har jeg brukt fort >1t på å planlegge en ok sykkelrute på forhånd og plotte inn så jeg har på klokka. I hvert kryss må man jo ta stilling til om man her skal fortsette å følge veien eller ta en avstikker. Det er mye å holde styr på. Kjører jeg bil velger jeg bare destinasjon på gpsen og følger veien strake veien, dessverre er det mye enklere enn å være syklist. Så jeg føler at det at mange sykler i veibanen også der det ikke er hensiktsmessig, er et planleggingsproblem og skiltproblem.

Feks ta Griniveien. Om man sykler oppover g/s vei på venstre side her, og kommer til dette krysset. Her er det full stopp, og ingen skilting. Om jeg ikke hadde planlagt en rute godt på forhånd her og hatt klokka som viste veg, ville jeg bare lagt meg tilbake i veibanen her og syklet videre. Hvordan kan man på stående fot vite at å sykle Nordveien "feil retning" vil bue tilbake og komme ca. dit man vil. Eller gjøre som deg, sykle over grøfta ned til næringsparken og følge veien der på innsiden av hovedveien.

image.png.8692e8965597f13f83d2984f6e4bd930.png

 

 • Like 2

Sykkelaktivist! Nåværende prosjekt: Få Nordmarka og andre grusveier inn i Street View | Twitter/X | YouTube | BlueSky | Insta

Link to comment
Share on other sites

Sykkelmafiaen skrev (11 minutter siden):

Eller gjøre som deg, sykle over grøfta ned til næringsparken og følge veien der på innsiden av hovedveien.

Ja, det der er det skumle krysset på denne ruten selv når man er godt kjent og vet hvordan man skal finne veien over. Man må se etter biler fra begge retninger i Griniveien som skal opp Nordveien, samtidig som man ser etter biler som kommer ned Nordveien.

 • Like 1
 • Haha 1

Everytime you change gear, God kills a kitten - CtheBM

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...