Jump to content

Lovforslag: forbud mot elsykling på sti


Poll: Elsykkel på sti   

142 members have voted

 1. 1. Hva synes du om (el)sykling på sti?

  • All sykling på sti bør forbys
   1
  • Sykling med muskelkraft bør være tillatt, men all bruk av motor bør være forbudt
   55
  • Sykling med el-sykler innenfor dagens regelverk (250W nominell) bør være tillatt, men ikke noe sterkere selv om dette blir tilgjengelig i fremtiden
   65
  • Det bør være tillatt å sykle med alt som defineres som el-sykkel nå og i fremtiden, uavhengig om motorene blir kraftigere
   19
  • Fullt frislipp av motorisert ferdsel
   0
  • Bryr meg ikke om det
   2


Recommended Posts

Jeg skulle akkurat til å lage en post om det samme 😉

Her er NOU: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2024-10/id3040048/, kap 24 er det som omtaler elsykler.

Høringen har svarfrist 15.09.2024 og jeg ser at NOTS ikke er på listen over høringsinstanser (selv om jeg regner med de kommer til å sende inn svar). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2024-10-ny-motorferdsellov/id3040367/?expand=horingsinstanser

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det var vel omtrent dette jeg mente i 2017. I prinsippet har jeg nok heller ikke endret mening. Men det er jo ganske tullete å komme med dette 7 år senere. Tusenvis av elstisykler blir redusert til pendlere...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

52 minutes ago, Garpen said:

Det var vel omtrent dette jeg mente i 2017. I prinsippet har jeg nok heller ikke endret mening. Men det er jo ganske tullete å komme med dette 7 år senere. Tusenvis av elstisykler blir redusert til pendlere...

Jeg var vel også skeptisk da de tillot elsykler på sti den gangen (som nå), og er helt enig med deg at det er for sent å sette tilbake lokket på Pandoras eske nå.

For meg personlig betyr et evt. forbud lite, jeg greier meg fint med vanlig sykkel på sti. Men om jeg hadde vært en av de som har anskaffet og blitt vant til elmotor så hadde jeg vært rimelig sinna på dette forslaget.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ndreas skrev (1 time siden):

image.png.4afe044fe84ba87800e6f6b3b9f5ae1b.png

Helt klokkelart er det vel ikke. Utvalget foreslår et landsomfattende forbud i utmark/sti basert på et føre-var-prinsipp. Men det står ikke i oppsummeringen (endringen fra dagens regel).
24.5 Utvalgets forslag
Utvalget foreslår – at det generelle forbudet mot motorferdsel ikke skal gjelde bruk av elsykler på vei og turvei i utmark – at kommunen får adgang til å åpne for bruk av elsykler utenfor vei og turvei i utmark eller forby eller begrense bruken av elsykler i hele eller deler av utmarka.

Fra dagens regelverk snur de på prinsippet som gjelder, at kommuner kan stenge for bruk på sti og utmark.
Etter utvalgets forslag må nå kommuner åpne for slik ferdsel.

Etter å ha lest hele avsnittet har jeg en følelse at forslaget er basert på synsing og som det står, et føre-var-prinsipp (NINA), da det også står sitert:
24.4.1 Skal det være tillatt å bruke elsykler overalt i utmark?
Bruk av elsykkel i utmark har vært tillatt siden 2017. Utvalget er ikke gjort kjent med problemstillinger som tilsier at dagens regulering av elsykler i utmark har vært problematisk for de interessene motorferdselloven skal ivareta. Det kan bety at dagens bestemmelse gir en god innramming av aktiviteten, som igjen kan være et argument for å videreføre dagens regler.

Utvalget sier de har fått få innspill men ser ut til å legge vekt på Statsforvalteren i Trøndelag som ønsker et generelt forbud og som de enkelte kommuner kan åpne for.

Forslaget minner meg om det som i dag gjelder for snøscootere, hvor hver kommune kan fastsette egne regler og hvor dette skaper konflikt mellom nabokommuner og kjøring/ikke kjøring over kommunegrenser.

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det er ikke rart at tilliten til statsforvaltningen er i fritt fall når vi har forvaltningsorgan som gang etter gang forsøker å sette Regjering og Storting sine bestemmelser til side. I dette tilfelle holder det å peke på friluftsmeldingen. 

Vi så det med Statsforvalteren med Østmarka Nasjonalpark, hvor de ikke overraskende måtte endre sitt forslag, og nå dette. Skulle det vedtas, noe jeg overhodet ikke tror noe på, så er man helt avhengig av tillit for at de som rammes faktisk skal respektere dette, og den tilliten vil de ikke få, og dermed heller ikke respekt for et evt. forbud. . Hadde elsykling i utgangspunktet aldri blitt tillatt så hadde det vært en helt annen sak, men nå er det ikke mulig å reversere - bare det å foreslå det viser jo at en er temmelig uten bakkekontakt. Vi får håpe at det er noen voksne hjemme før det kommer særlig videre. 

 • Like 9
Link to comment
Share on other sites

Garpen skrev (1 time siden):

Det var vel omtrent dette jeg mente i 2017. I prinsippet har jeg nok heller ikke endret mening. Men det er jo ganske tullete å komme med dette 7 år senere. Tusenvis av elstisykler blir redusert til pendlere...

Hvordan funker egentlig disse elstisyklene, de gir vel langt over 250W nominelt - er de i det hele tatt lovlige å sykle på offentlig vei uten å registrere som moped? Så et par stinisser suse forbi meg på fortauet i dag, på vei mot Nordmarka.

Link to comment
Share on other sites

Lovlige elstisykler har ikke kraftigere motorer enn andre lovlige elsykler, så ja, de som er lovlige er lovlige å bruke på vei. Det er lov å åte mye mer enn 250W i perioder, 250W-regelen er mildt sagt snodig.

Link to comment
Share on other sites

Gruskverner skrev (7 timer siden):

Hvordan funker egentlig disse elstisyklene, de gir vel langt over 250W nominelt - er de i det hele tatt lovlige å sykle på offentlig vei uten å registrere som moped? Så et par stinisser suse forbi meg på fortauet i dag, på vei mot Nordmarka.


Hvis du setter på det som er påkrevd av lys, refleks og ringeklokke trenger du ikke gjøre noe mer siden det her bare er snakk om helt vanlige elsykler med typisk bare litt bedre demping og lavere vekt enn lastesykkelen til fru Olga. I praksis trenger du ikke det engang siden det ikke ser ut til å følges opp at syklene til grusnissene på vei mot Nordmarka har dette heller.

De der små blå mopedene med pyntepedaler som Wolt-budene bruker er klasse 2 elsykler og kan gi motorhjelp uten tråkking. De kan du ikke bruke på sti hverken nå eller om dette forslaget går gjennom.

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, Ndreas said:

image.png.4afe044fe84ba87800e6f6b3b9f5ae1b.png

Om dette skulle gå gjennom vil det kunne ha rimeleg store konsekvensar for meg personleg og legge stisyklingsmiljøet på Stord temmeleg dødt. 

 

Eg har sykla sti i ca 20 år, først i Kristiansand, så Oslo. Vore rundt omkring andre deler av landet på tur i tillegg. Siste ti åra har eg budd på Stord.

Sti på Stord er beinhardt og svært vanskeleg å finne flyt. Eg vurderte for nokon år sidan å slutte å sykle, då det var rett og slett vanskeleg å ha det gøy når alt var vanskeleg, kvar meter på sykkelen måtte kjempes om. 

 

Elsykkel for meg har opna muligheitene enormt. Litt høgare fart på flatt gir meir flyt der det for meg med "analog", berre var knot. I staden for å gå opp "kvar" bakke, kan ein no få til å sykle det opp, om ein treff godt. 

 

Stisyklingsmiljøet på Stord består omtrent kun av EL no. Dette er same gjengen som har utbetra enormt mykje stiar, lagt klopper, opna stengde stiar, laga utforløype i eit snauhogstfelt. Alt i samarbeid og med godkjenning av grunneigarar. 

 

Folk som joggar og går tur brukar no stiar som var nærast utilgjengeleg tidlegare også for dei. Dei kan no brukast utan høge støvler og toler betre å brukast enn før. 

 

Det eg lurar på no, er korleis NOTS stiller seg til dette. Er det noko poeng å endeleg melde seg inn? 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Arnebv skrev (20 minutter siden):

Om dette skulle gå gjennom vil det kunne ha rimeleg store konsekvensar for meg personleg og legge stisyklingsmiljøet på Stord temmeleg dødt. 

 

Eg har sykla sti i ca 20 år, først i Kristiansand, så Oslo. Vore rundt omkring andre deler av landet på tur i tillegg. Siste ti åra har eg budd på Stord.

Sti på Stord er beinhardt og svært vanskeleg å finne flyt. Eg vurderte for nokon år sidan å slutte å sykle, då det var rett og slett vanskeleg å ha det gøy når alt var vanskeleg, kvar meter på sykkelen måtte kjempes om. 

 

Elsykkel for meg har opna muligheitene enormt. Litt høgare fart på flatt gir meir flyt der det for meg med "analog", berre var knot. I staden for å gå opp "kvar" bakke, kan ein no få til å sykle det opp, om ein treff godt. 

 

Stisyklingsmiljøet på Stord består omtrent kun av EL no. Dette er same gjengen som har utbetra enormt mykje stiar, lagt klopper, opna stengde stiar, laga utforløype i eit snauhogstfelt. Alt i samarbeid og med godkjenning av grunneigarar. 

 

Folk som joggar og går tur brukar no stiar som var nærast utilgjengeleg tidlegare også for dei. Dei kan no brukast utan høge støvler og toler betre å brukast enn før. 

 

Det eg lurar på no, er korleis NOTS stiller seg til dette. Er det noko poeng å endeleg melde seg inn? 

Nots trenger ildsjeler som deg. Meld deg inn og i tillegg fronte det arbeidet dere gjør på stiene i lokalområdet. Det er viktig at folk skjønner at stiene ikke gjør seg selv, og at alle brukerne av utmarka trenger hverandre.

 • Like 5

________________________________________________________________

Orbea Terra 2024, Orbea Oiz 2022, Giant TCR 1 2013

Link to comment
Share on other sites

Om noko er feil så kan ein ikkje berre la det forbli lovlig fordi folk har investert litt i aktiviteten. Det er fullt mulig å innføre eit forbud utan å plage dei som allereie har el-sykkel for mykje. Ein kan for eksempel innføre 5 år (eller meir) overgongsfase og pålegge alle kommunar å behandle saken om eventuell tillatelse innan eit par år.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Klart det svir mer å endre nå i ettertid, men det er aldri for sent?

Vet ikke helt hva jeg syns egentlig. Elsykling i naturen åpner for at flere kan gjøre det, men vil vi egentlig det?

Men det er en fordel at det er like regler over hele landet. At hver kommune skal bruke tid på å godkjenne sånt høres ut som ufattelig sløsing med fellesskapets ressurser.

 • Like 3

- Syklister sist! - resultatet av Statens vegvesen sitt arbeid de siste 70 årene

Link to comment
Share on other sites

Det er aldri for seint å ta til fornuften. Det kan ikke bety noe at noen i løpet av noen få år har blitt avhengige av motor. Veldig mange hadde veldig mye glede og bygget masse sti før stisykling ble motorsport. 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Jeg er ambivalent til elsykkel på sti.

Mot:

- Tyngre sykler = mer bremselengde -> slitasje.

- Motor = mer sykling -> slitasje.

- Kan tiltrekke seg (uerfarne) personer som har stort slitasjepotensiale på stier.

- Totalt sett negativ helseeffekt

For:

- Mange eldre eller med litt helseproblemer kan fortsette stisykling lengre = individuell positiv fysisk/psykisk helseeffekt

- Gjør det enklere å bruke stier som er særdeles lite brukt, enten pga. adkomst eller tilgjengelighet. Sprer belastningen.

Utfordringen er vel hovedsakelig ikke motoren i seg selv, men brukeren. For å opplyse brukeren kreves holdningskampanje.

En uerfaren bruker som kjøper stisykkel med motor kan tilbakelegge enorm distanse før en er erfaren nok til å innse korrekt brems og teknikk. Brukeren har også da ikke en innebygd kondissperre som gjør at de fleste ikke tilbakelegger så mange kilometer i starten.

Kanskje en litt mer aktiv forvaltning av stinettet hadde vært mer fornuftig, for å fordele bruken, enn et forbud. F.eks. Oslo begynner å få et ganske stort nettverk av stier. Kanskje forvaltningen kunne forsøke å spre bruken litt mer, og la enkelte stier få hvile i perioder/år. Nå er det lenge siden jeg har syklet/løpt i E6/Hobo ved Sognsvann, men bare i tiden jeg har sykler sti (etter 2004ish) har den gått fra liten sti til ganske bred. Samme med stien fra Rottungen-Kamphaug-Hammeren. En slik aktiv forvaltning kan by på forvirring og at mange ikke bryr seg.

Helseeffekten er ganske markant. Jeg har merket det selv etter jeg har fått elpendle/tur-sykkel, som jeg bruker sammen med andre sykler. Spesielt tråkket i bakker merker jeg er svakere. Jeg får flere kilometer i måneden, men sykkelformen er dårligere enn tidligere. Hovedsakelig hjelper motoren såpass på når det er tung at jeg såvidt kommer opp i øvre del sone 2, selv i bakker om Dødaren. Klart, jeg er halvsprek 40åring uten fysiske problemer utenom litt vondter av og til (altså, når man begynner å sove på seg vondter vet man at alderdommen kommer).

For oss som er glad i å komme oss ut, så gir motor en mulighet til å utforske nye områder uten å tømme energinivået i dagene fremover, så jeg ser helt klart en stor positiv psykologisk effekt. Mtp. studier om menns psykiske helse, så er jo det verdt å tenke på at det også er en viktig faktor som ikke må glemmes.

Når jeg nærmer meg 50 er det ikke utenkelig at jeg kjøper meg elstisykkel om det er lov. Det er lite som er så positiv for hjernen min som stisykling. Brukte stisykling aktivt når jeg skrev en komplisert masteroppgave hvor jeg følte hvert steg frem krevde utallige timer med konsentrasjon. Stisykling var en fin måte å "blåse ren" hjernen fra programkoder, trendfiltere og tung matematikk. Dagen etterpå føltes hjernen klar for nye utfordringen. En effekt jeg ikke får av å løpe eller sykle langt. Slikt blir sikkert enda viktigere med alderen. Det er vel litt stisyklingens intense intervaløkter (som dempes med motor), men også den enorme mestringsfølelsen det gir.

 • Like 6

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

Det er vel egentlig ikke noe argument, men ‘alle’ med elsykkel jeg har snakket med har ‘chippet’ den. De fleste er heller ikke spesielt flaue over å si det. Mange av disse er pendlere, da jeg ikke kjenner mange stisyklister med motor. Men de to elstisyklistene jeg vet om har modifiserte sykler. 

Dere elsyklister, er mitt erfaringsgrunnlag for smalt til å anta at dette er normalt?

/Stig

Link to comment
Share on other sites

Slitasje på natur må begrenses. Fysikk og vilje er en nådeløs, men naturlig begrensningsfaktor.  En dag klarer eller gidder jeg ikke å sykle sti. Da får jeg finne noe annet som gir glød og glede. Da overlater jeg plassen til noen som vil og kan. Kanskje er jeg fortsatt i form til å danne en grinebiter gruppe som organiserer vedlikehold av sti? Dersom man er redd for å miste livsgnisten den dagen man ikke kan/gidder å sykle, så ville jeg heller utvidet horisonten for hva som kan gi livsgnist, enn å spare opp til motor. Stisyklister ble gamle og lykkelige før motorsyklene ble normen. 

 • Like 3
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Hva slags sykler/motorer har de?

Nå har jeg aldri prøvd elstisykkel, men kan ikke helt se behovet for å modifisere en Bosch Performance motor med 85Nm. Har selv 75Nm på min. Selv med fulllastet sykkel(28kg+15kg) og meg (75-80kg) gir det mye støtte i Turbo-modus. Om jeg har forstått riktig, så gir sykkelen støtte iform av den innsatsen en gir. Input wattmengde(fra beina) + candence = output støtte. En skal være ganske tung eller svak/slapp for at Bosch 85Nm i Turbomodus ikke er nok.  

Det er et brukerproblem, ikke motorproblem. Jeg kan chippe bilen min, mange gjør det. Det er ikke lovlig uten en runde hos myndighetene.

La ut et bilde fra Bosch Smart System i Rekkevidde på batteri.

Screenshot_20240513-101500_Flow(Large).jpg.b829ac2117f569bc511e911dcba6b9fb.jpg

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

Furu skrev (19 minutter siden):

Det er vel egentlig ikke noe argument, men ‘alle’ med elsykkel jeg har snakket med har ‘chippet’ den. De fleste er heller ikke spesielt flaue over å si det. Mange av disse er pendlere, da jeg ikke kjenner mange stisyklister med motor. Men de to elstisyklistene jeg vet om har modifiserte sykler. 

Dere elsyklister, er mitt erfaringsgrunnlag for smalt til å anta at dette er normalt?

Ingen jeg kjenner har på noen som helst måte modifisert sin. Jeg ser ikke helt behovet heller må jeg si, både snittfart og effektuttak ligger godt innenfor lovlige grenser. Når sykler en sti raskere enn 25 km/t annet enn i utforkjøring, og da er det tyngdekraften som virker? 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

erikskon skrev (12 minutter siden):

Slitasje på natur må begrenses. Fysikk og vilje er en nådeløs, men naturlig begrensningsfaktor.  En dag klarer eller gidder jeg ikke å sykle sti. Da får jeg finne noe annet som gir glød og glede. Da overlater jeg plassen til noen som vil og kan. Kanskje er jeg fortsatt i form til å danne en grinebiter gruppe som organiserer vedlikehold av sti? Dersom man er redd for å miste livsgnisten den dagen man ikke kan/gidder å sykle, så ville jeg heller utvidet horisonten for hva som kan gi livsgnist, enn å spare opp til motor. Stisyklister ble gamle og lykkelige før motorsyklene ble normen. 

Da bør vi jo begynne i følgende rekkefølge: 1) fotgjengere - de sliter langt mer enn alle andre grupper til sammen, det er jo fordi de er flest, 2) analoge stisyklister, bare å ta en kikk i Oslomarka og all den slitasjen som var der før markalovens bestemmelser åpnet opp for el, har egentlig ikke blitt så mye verre siden. Hvis det så er et problem etter at tiltak en og to er gjort, så får vi gjøre om skogen til museum. 
 

jeg bare følger din logikk 👍

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Lars-Erik skrev (14 minutter siden):

Ingen jeg kjenner har på noen som helst måte modifisert sin. Jeg ser ikke helt behovet heller må jeg si, både snittfart og effektuttak ligger godt innenfor lovlige grenser. Når sykler en sti raskere enn 25 km/t annet enn i utforkjøring, og da er det tyngdekraften som virker? 

De snakker om at shutling på lette stier og grusveier går unna i en fei. Så jeg antar at økt topphastighet vil være til god nytte ved nedoverorientert sykling.

Dette er jo ikke et argument i seg selv om det skal være tillatt eller ikke, da det evt er et lovbrudd. Men det kan påvirke holdningene til lovgiverne. 

/Stig

Link to comment
Share on other sites

Marka misbrukes de første 5-10km fra inngangsportene, av alle brukerne. Mange sykler/løper/går der rett etter regnvær. Resten gror igjen. Generelt flere brukere øker slitasjen, uansett middel.

Elstisykler har evnen til å flytte bruksmønsteret litt lengre inn til steder som brukes lite. I Oslo er det vel et par veldig brukte stier, som hamres ned, og på mange andre stier er det uvanlig å møte noen som helst. Forbi 10km kan vindfall ligge i årevis uten at noen rydder. Gjerne blir stiene overgrodd.

Et poeng som er greit å tenke over er at ingen stisyklister er like. Samme hos elstisyklister. Utfordringen vil alltid være de brukerne som bremser masse eller synes det er kult å "slædde", altså newbies and idiots. Ut over det så er jo kun fysiske lover om vekt, distanse og energiforbruk som skiller gruppene. På forumet her er det flere eminemte elstisyklister, som jeg tviler lager mer spor enn en uten motor. Spørsmålet er vel om de er representative for gruppen, eller om de er unntakene (outliers). Tipper sistnevnte.

At enkelte modifiserer sine elsykler er noe som lett kan fanges opp om temaet blir betent (igjen). Hvis det fanges opp at 10-30% er modifisert så vil det nesten tvinge lovgiver til å forby. Dog, det er jo ikke som at SVV kontrollerer så mange elsykler på TdF eller i Bjørvika, så hadde vært overraskende om de plutselig står på Sognsvann eller andre kjente startpunkter.

 • Like 5

Kaffe- og teansvarlig

Link to comment
Share on other sites

erikskon skrev (20 minutter siden):

Urørt skog er ikke et museum det er... Natur. 

 

Hvis man skal verne skogen mot bruk i et samfunn hvor folkehelsen er i fritt forfall tenker jeg at museum er en passende betegnelse. Og du svarte ikke på det jeg skrev. Du har den klassiske «så lenge jeg kan jeg gjøre det jeg liker, så forby gjerne noen andre» holdningen, i Østmarka er de til og med organisert i en egen organisasjon Østmarkas Venner (eller Fiender) som jeg kaller dem. 

 • Like 5
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...